Succesvolle eerste fysieke bijeenkomst Burengesprek Botlek Europoort

Succesvolle eerste fysieke bijeenkomst Burengesprek Botlek Europoort

Op dinsdagavond 31 mei 2022 was het zo ver: de eerste fysieke bijeenkomst van Burengesprek Botlek Europoort. Een avond waarop inwoners, bedrijven en overheden in en rondom het gebied Botlek Europoort met elkaar in gesprek zijn gegaan. Aan Bijl PR de taak om deze bijeenkomst te organiseren, het programma samen te stellen en de bewoners in en rondom de Botlek Europoort uit te nodigen om de bijeenkomst bij te wonen. Met als resultaat: een goed bezochte bijeenkomst, ruimte voor de dialoog tussen bewoners en bedrijven én veel enthousiasme voor een volgende editie.

Samen wonen en werken in de Botlek Europoort, dat was het thema van de bijeenkomst. Hoe is het voor bewoners om zo dicht bij de industrie te wonen? En hoe zorgen bedrijven voor een goede relatie met de bewoners?

Dynamisch programma

Midden in het hart van het Botlekgebied was Muziektheater de Ontmoeting het decor voor de bijeenkomst. In de voormalige kerk van Rozenburg kwamen verschillende bedrijven uit het industriegebied langs om te vertellen over hun werkzaamheden, maar ook over verduurzaming en hun plannen voor de toekomst. Zo vertelde Robine Koning van Alco Energy onder andere over de verbranding van geur en het doel om in 2030 volledig co2-neutraal te opereren. Anton Stolk van Plaagdierbeheersing Europoort vertelde alles over plaagdieren en de effecten van deze dieren op het industriegebied. Ook waren Axel Pel van DCMR en Sybren Hoekstra van Vopak aanwezig om te praten over het belang van het melden van klachten, geluidsoverlast in het gebied en de verduurzaming van de industrie. Rotterdamse presentator Gino van Weenen praatte de avond met enthousiasme aan elkaar en de dialoog tussen de bewoners en bedrijven werd verder doorgevoerd op het podium door interviews onder leiding van onze eigen Ruud Bijl. Stadsdichter Marco Martens vatte de avond samen in de vorm van spoken word.  

Constructief gesprek

Bijl PR heeft aan de oprichting van het Burengesprek Botlek Europoort gestaan. Gedurende het jaar werkt Bijl PR hard aan het op gang brengen van de dialoog tussen bedrijven, bewoners en gemeentes in het gebied. Met als doel een constructief gesprek te voeren. Goede buren maken kennis met elkaar en informeren elkaar. Dit doen we door middel van het eigen online platform en een Facebookpagina, waarop nieuws omtrent de bedrijven en verhalen van bewoners worden gedeeld.

Waar we vorig jaar een webinar organiseerden om de dialoog aan te gaan, kon dit jaar dan echt een fysiek gesprek plaatsvinden. We stelden een dynamisch programma samen voor de allereerste fysieke bijeenkomst, waarbij de bewoner kennismaakten met de bedrijven. Maar waarin voornamelijk voldoende ruimte was voor vragen. Door op maat gemaakte advertenties in lokale kranten, online media en zelfs een Rozenburgs billboard, trokken we de aandacht van de bewoners. Daarnaast hebben we ook een nieuwsbrief ingezet én hebben we persoonlijke uitnodigingen verstuurd naar de aangesloten bedrijven en contacten. Ook hebben we geadverteerd op social media door heel bewust te targeten op bewoners in en rondom Botlek Europoort. Zelfs aan de hand van een traditionele flyer hebben we de bijeenkomst in het gebied aangekondigd.

Het resultaat

Een succesvolle eerste fysieke bijeenkomst, met tientallen bezoekers. Een avond met veel vragen, interessante gesprekken en mooie kennismakingen. De dialoog is tot stand gekomen en het smaakt in ieder geval naar meer.

Over Burengesprek Botlek Europoort

In Rozenburg (lang zelfstandig, nu onderdeel van de gemeente Rotterdam) bestond al meer dan 20 jaar de Klankbordgroep Rozenburg. Onder het motto ‘Samen veilig werken en wonen’ spraken overheid, burgers en industrie met elkaar in Rozenburg. Bijl PR kreeg de opdracht om deze dialoog een nieuwe, eigentijdse vorm te geven en het werkgebied te verbreden naar alle gemeente in Botlek en Europoort. Het resultaat is inmiddels zichtbaar: Burengesprek Botlek Europoort.