BURENGESPREK BOTLEK EUROPOORT GAAT HET GESPREK AAN MET DE OMGEVING

BURENGESPREK BOTLEK EUROPOORT GAAT HET GESPREK AAN MET DE OMGEVING

Voor BRZO (besluit risico’s zware ongevallen) -bedrijven in de (petro)chemie en havengebonden industrie in de Botlek en Europoort is de dialoog met de omgeving van groot belang. In Rozenburg (lang zelfstandig, nu onderdeel van de gemeente Rotterdam) bestond al meer dan 20 jaar de Klankbordgroep Rozenburg. Onder het motto ‘Samen veilig werken en wonen’ in Rozenburg spraken overheid, burgers en industrie met elkaar. Bijl PR kreeg de opdracht om deze dialoog een nieuwe eigentijdse vorm te geven en het werkgebied te verbreden naar alle gemeente in Botlek en Europoort. Het resultaat is inmiddels zichtbaar: Burengesprek Botlek Europoort.

Via de website en bijbehorende social media laten de veelal petrochemische bedrijven zien wat zij doen. En omwonenden kunnen hun stem laten horen; waar ze dankbaar gebruik van maken. Zodra dat weer kan komen er ook bijeenkomsten waar bedrijven, burgers en overheid met elkaar in gesprek gaan.

Freddy Koetse, werkzaam bij Air Products en een van de initiatiefnemers van de stichting Burengesprek Botlek Europoort: “Juist in deze corona-tijd moeten wij de verbinding met elkaar zoeken. Het is belangrijk dat wij in gesprek blijven met onze omgeving. Zo weten omwonenden wat er bij ons speelt en blijven wij op de hoogte van de wensen en vragen uit de omgeving.’’

Opvolger voor een breder publiek

Bijl PR zorgt voor relevante content voor de website en bijbehorende media, onderhoudt contact met de verschillende bedrijven, doet de webcare en zorgt dat de omwonenden van industriegebied Botlek Europoort weten van het bestaan van Burengesprek Botlek Europoort. Zo wisten we in lokale media tal van mooie publicaties te genereren en zijn we zichtbaar door paid content.

Sophia Weavers, verantwoordelijk voor het account “Wat een dynamisch en uitdagend project is dit om aan te werken! Er gebeurt veel in deze regio en er valt daarom ook veel te vertellen. Maar dat roept soms de nodige vragen op. Het is mooi te zien dat we met dit platform zowel de bewoners, bedrijven als gemeenten een stem kunnen geven. We kijken er naar uit mooie dingen te organiseren en te bewerkstelligen zodat de dialoog écht goed op gang komt.”