BIJL PR WINT TWEE SABRE AWARDS

Twee campagnes van Bijl PR zijn in de prijzen gevallen bij de uitreiking van de internationale Sabre Awards. De campagne voor Pleegzorg Nederland die we samen met DEARDAN & Friends uitvoerden om de noodzaak voor meer pleegouders aan te kaarten werd als beste beoordeeld in de categorie: Not-for-profit. Onze campagne voor de Hartstichting, waarmee we aandacht vroegen voor het belang van AED’s en burgerhulpverlening werd gekozen als beste campagne in de Benelux. In totaal was Bijl PR vier keer genomineerd.

Marjoleine en Ruud nemen vol trots de prijs in ontvangst

Pleegzorg Nederland luidt de noodklok

Er is een schreeuwend tekort aan pleegouders. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we meer nieuwe pleegouders werven? Bevriend bureau DEARDAN & Friends vroeg ons om aandacht in earned media te creëren voor de campagne voor Pleegzorg Nederland. Het doel: 3500 nieuwe pleegouders vinden. In de Week van de Pleegzorg, die eind oktober 2019 begon, ging de campagne Open je Wereld van start. Aan de hand van cijfers op landelijk én provinciaal niveau, brachten we de urgentie van het probleem in kaart. Ook lieten we zien hoe het leven van kinderen en pleegouders verrijkt wordt door pleegzorg. En dat er verschillende manieren zijn om pleegouders te zijn. Aan de hand van een slimme strategie en aanpak, realiseerden we massale regionale en landelijke media-aandacht. En nóg veel mooier en belangrijker: in een halve dag tijd ontving Pleegzorg Nederland al 300 nieuwe informatieaanvragen.

De kans op overleving na hartstilstand verdubbelen met meer AED’s

Jaarlijks worden 17.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. De Hartstichting heeft het doel om iedereen in Nederland binnen 6 minuten te kunnen helpen bij een hartstilstand. Bijl PR werkt samen met de Hartstichting om aandacht te krijgen voor het belang van een 6-minutenzone, mensen in beweging te krijgen om burgerhulpverlener te worden, buurten, organisaties en bedrijven te activeren een AED aan te schaffen en zodoende meer levens te redden. De campagne heeft er onder anderen toe geleid dat er enorm veel meer AED’s beschikbaar zijn in Nederland. Dit doen we samen met partners Philips en Triple Double.

Alle nominaties op een rij

Bovenstaande campagnes vielen in de prijzen, maar ook op onze andere twee nominaties voor de Sabre Awards zijn we trots. Ons werk voor het Veteraneninstituut, waarbij we aan de hand van doorlopende PR en storytelling veteranen een gezicht geven en het publiek op een persoonlijk niveau met de mensen achter het uniform verbinden, was genomineerd. Ook was Bijl PR een van de drie genomineerde bureaus als Benelux PR Consultancy of the Year. Een prachtig compliment voor ons team dat met hard werken en doorzettingsvermogen deze nominatie mogelijk heeft gemaakt.