VETERANENLEZING 2019: IN HET GEHEUGEN GEGRIFT?

Afgelopen 4 november vond de negende editie van de jaarlijkse Veteranenlezing plaats. Veteranen, thuisfront en professionals komen hier bij elkaar om kennis en informatie te delen. Ieder lezing heeft een specifiek thema. Dit jaar stond de lezing in het teken van herinneringen, het geheugen en hoe we daarmee omgaan. Herinneringen aan vroeger, kort geleden of decennia terug. Aan gebeurtenissen, missies of kameraden. Hoe werkt dat? Staan herinneringen ‘in ons geheugen gegrift’ of kunnen ze door de tijd heen veranderen? Hoofdspreker professor Douwe Draaisma, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, spreekt over de werking van het geheugen en over de aspecten van herinneren en vergeten.

1 gebeurtenis, 2 herinneringen
De lezing begint met de indrukwekkende verhalen van veteranen Dave en Hans. Beiden waren getuige van een raketinslag, een als slachtoffer, de ander als omstander en hulpverlener. Eén gebeurtenis, twee persoonlijke verhalen.

In het geheugen gegrift?
Samen met Het Veteraneninstituut en 356 Media ontwikkelen we een campagne om al in aanloop naar de lezing aandacht te vragen voor het thema. Dat doen we door verhalen van veteranen in beeld te brengen. Verhalen waarbij het geheugen en (samen) herinneren een grote rol hebben gespeeld in herstel en het dagelijks leven na een gebeurtenis. We delen verhalen in tekst, beeld en video, waarbij de veteranen zelf hun verhaal vertellen.

Daarbij richtten we niet alleen op veteranen en hun thuisfront, maar juist ook op hulpverleners in de zorg. Juist zij zijn degene die veteranen professioneel steun en begeleiding kunnen bieden. En baat hebben bij het delen van kennis en informatie over het geheugen, herinneringen en hoe mensen hiermee omgaan.

Via verschillende online- en offline media en social media kanalen delen we korte teasers, interviews en triggerende content, waarin we mensen oproepen naar de Veteranenlezing te komen.

Resultaat
De zaal zit overvol met zowel veteranen, hun thuisfront, specialisten en (zorg)hulpverleners. Er is veel reactie op het verhaal van veteranen Hans en Dave. Het onderwerp maakt duidelijk iets los en er ontstaan gesprekken en discussies over de rol van herinneringen in zorg en herstel. Daarmee is ook de negende editie van de Veteranenlezing een succes.

Terug naar overzicht

De Klant

Delen