ONLINE BIJEENKOMST VOOR 1600 MEDEWERKERS VAN T-MOBILE

ONLINE BIJEENKOMST VOOR 1600 MEDEWERKERS VAN T-MOBILE

Een meeting online organiseren is inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Maar een bijeenkomst voor een bedrijf waar 2200 mensen werken, is andere koek. T-Mobile wilde de driemaandelijkse Town Hall toch voortzetten. Een team van T-Mobile organiseerde daarom samen met Rieneke van de Laar van Bijl PR op 7 april een online personeelsbijeenkomst, Town Call, waarbij 1600 mensen live luisterden en reageerden op de stand van zaken zoals die door de directie werd medegedeeld.

Ondanks de coronacrisis draait T-Mobile op volle toeren door. En dus is er vanuit het bedrijf ook behoefte aan business as usual. Om met elkaar te praten over wat er is bereikt in het afgelopen kwartaal. Dat zou je door de directie vanuit een studio kunnen laten doen, maar T-Mobile koos voor een andere opzet: vier directieleden spraken elk vanuit hun thuiswerkplek om de boodschap zo persoonlijk mogelijk over te kunnen brengen. Medewerkers haakten aan door middel van Microsoft Office 365 Streams en konden via een live chat vragen stellen. Omdat iedereen alleen op uitnodiging deel kon nemen, was de veiligheid bovendien gegarandeerd.

Direct van eigen huis

Om dat voor elkaar te krijgen, werkte een zevenkoppig team met Rieneke aan de technische en praktische voorwaarden om Town Call voor elkaar te boksen. Er werden 2200 verstuurd, waarvan uiteindelijk 1600 mensen op 7 april om 20.30 uur online verschenen. Een record, zoveel medewerkers waren nog nooit tegelijkertijd bij Town Hall verschenen. En dat terwijl de bijeenkomst vanwege de vele medewerkers met kinderen in de avonduren werd gehouden. Uit navraag bleek dat mensen het prettig vonden om op deze manier bij het bedrijf betrokken te worden. Rieneke: “Het verliep niet vlekkeloos en er waren zeker zaken die beter konden, zoals licht en geluid. Maar het was bijzonder om de directie vanuit hun eigen huis te zien spreken en het was bijzonder dat er zoveel mensen aanwezig waren. De directie vindt het voor herhaling vatbaar en op 14 mei staat dan ook het tweede online event gepland.”