De kracht van dialoog

De kracht van dialoog

Dagelijks voeren we verschillende soorten gesprekken, variërend van debatten en overleggen tot kletsen en grappen. Als mensen houden we van een goed gesprek, maar ook de dialoog tussen mens en bedrijf wordt steeds belangrijker. Informeren, inspireren en vooral luisteren naar wat er gezegd wordt. Omgevingscommunicatie krijgt en grotere rol en wordt vaker ingezet. Met dit in gedachten organiseerden wij op maandag 29 januari een fysieke bewonersbijeenkomst voor het Burengesprek Botlek Europoort.

Tijdens deze bijeenkomst kregen bewoners, bedrijven en lokale overheden de kans om met elkaar in gesprek te gaan. Niet alleen over de toekomst van de industrie en de laatste ontwikkelingen, maar ook om vragen te stellen aan bedrijven uit het gebied. Wat speelt er nu écht in het gebied? Aan Bijl PR de taak om deze avond van A tot Z te organiseren. Het resultaat: een goed gevulde zaal, veel vragen én bovenal bijzondere gesprekken

Luisteren naar de gemeenschap

Het thema van de bijeenkomst, een veilige en toekomstbestendige leefomgeving, is ontstaan door te luisteren naar wat er speelt in de omgeving. Hoe zit het bijvoorbeeld met de komst van de waterstofopslagtank in de buurt? Hoe houden we het gebied veilig? En welke stoffen liggen er opgeslagen in mijn achtertuin?

Tijdens diverse interviews, kregen de bezoekers informatie tot zich. Zo ging onder anderen Denise Baremans, voorzitter van het Burengesprek, in gesprek met host Milou Adjanga over het belang van communicatie met de omgeving. De discussie kwam op gang bij het gesprek tussen DCMR en Air Products over klachtenafhandeling en veiligheid binnen het gebied. Het interview met Porthos en Air Liquide nam het publiek mee in het thema waterstof, wat op zijn beurt weer verschillende vragen opriep. Om de avond in stijl af te sluiten, vatte spoken word artiest Gino van Weenen de avond gevat samen. Hoewel de avond startte met kritische vragen van de bezoekers, veranderde het sentiment gedurende de avond. Veel bezoekers gaven aan zich tijdens deze avond werkelijk gehoord te voelen. Met als resultaat de vraag of er niet vaker soortgelijke evenementen kunnen plaatsvinden in de omliggende gemeenten van het Botlek-Europoort gebied.

Speeddates en vragentafels

Voor een dynamische bijeenkomst én de echte dialoog, werden speeddates en vragentafels verwerkt in het programma. Op deze manier kregen deelnemers, die zich mogelijk minder op hun gemak voelen bij het stellen van vragen in een groep, de kans om individueel in gesprek te gaan met bedrijven of specifieke vragen te stellen over veiligheid en waterstof.

Lokale aanpak

Met een dynamisch programma en het organiseren van één-op-één gesprekken met de betrokken bedrijven, lag de nadruk tijdens de bijeenkomst echt op de dialoog. Door te luisteren naar de inwoners uit het gebied, hebben we onderwerpen geselecteerd die voor hen van belang zijn. Maar hoe hebben we de mensen bereikt en geïnformeerd over de bijeenkomst?

  • Continue updates op social media en de eigen website
  • Gerichte advertenties op social media met een focus op de dialoog
  • Advertenties in lokale kranten, evenals posters en flyers in bibliotheken, supermarketen en op locatie
  • Het bouwen aan relaties met dorpsraden en gemeenten
  • Persoonlijke uitnodigingen voor lokale overheden en bedrijven

De bijeenkomst had maar liefst 80 bezoekers, waarvan een deel bewoners uit verschillende omliggende gebieden. Tijdens de avond bleken de momenten voor vragen en speeddates een groot succes, met complimenten van bezoekers als resultaat. Het doel van deze bijeenkomst was het stimuleren van de dialoog. En als we de bezoekers mogen geloven, is dat meer dan succesvol gebleken. “Dit is een bijeenkomst waar ik eindelijk écht mijn vragen kan stellen.”