Week van de Pleegzorg van start 

Week van de Pleegzorg van start 

Ieder kind hoort op te kunnen groeien op een veilige plek met genoeg liefde en structuur. Toch is een stabiel thuis voor veel kinderen niet vanzelfsprekend. Er is al jaren een dringend tekort als het gaat om de instroom van nieuwe pleegouders, en dat terwijl de vraag toeneemt. Op dit moment staan er 600 kinderen op de wachtlijst voor een nieuw pleeggezin. En daarom is de Week van de Pleegzorg enorm nodig. Tijdens deze actieweek vestigt Pleegzorg Nederland aandacht op pleegzorg met als hoofddoel: meer pleegouders. 

Deze editie trekt Bijl PR samen op met reclamebureau Happy Horizon. Zij ontwikkelden een nieuwe campagne voor Pleegzorg Nederland: jouw huis een 2e thuis. Aan Bijl PR de taak om aandacht te vragen in earned media. 

De huidige status

De vraag naar pleegzorg is nog altijd groter dan het aanbod van beschikbare pleegouders. En daarom blijft deze actieweek nodig. Hoe staat pleegzorg er vandaag voor? De status op een rij: 

  • Pleegzorg Nederland zoekt ongeveer 2000 nieuwe pleeggezinnen. De laatste jaren stoppen er meer pleegouders, dan dat er bij komen. 
  • De onrust en onzekerheid in de samenleving zorgt ervoor dat mensen zich minder snel voor pleegouderschap aanmelden. Volgens Pleegzorg Nederland te wijten aan de woningnood, energiecrisis en buitenproportionele inflatie. Mensen melden zich in de regel aan als hun persoonlijke situatie stabiel is. Het aantal aanmeldingen was vorig jaar zelfs historisch laag
  • Minder pleegouders betekent minder mogelijkheden om een goede match te maken tussen pleegkinderen en pleegouders. Dit leidt ertoe dat kinderen langer moeten wachten voordat ze een tweede thuis vinden.  
  • De instroom van nieuwe pleegkinderen is lager. Dit heeft onder meer te maken met het dalende aantal uithuisplaatsingen, het tekort aan pleegouders waardoor voor andere oplossingen wordt gekozen en een personeelstekort bij pleegzorg en instanties die doorverwijzen, zoals jeugdzorg. 
  • Pleegzorg Nederland ziet een positieve ontwikkeling als het gaat om deeltijd pleegzorg. Deze variant van pleegzorg wordt bijvoorbeeld ingezet als aanvulling op hulp thuis en kan ouders, waar het even wat lastiger is ondersteunen. Daardoor kan worden voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst. Het afgelopen jaar was 24 procent van de nieuwe instroom deeltijd. 

Campagne: Jouw huis een 2e thuis  

Happy Horizon ontwikkelde de campagne ‘Jouw huis een 2e thuis’. De campagne wil zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat ze iets kunnen geven. Iets wat voor kinderen cruciaal is: een stabiel en veilig thuis. De campagne maakt duidelijk dat het nadrukkelijk niet ‘het nieuwe thuis’ – is, want die plek blijft voorbehouden aan de eigen familie. Maar je kunt een kind wel welkom heten in je huis. Als pleegzorger ben je een gastvrij mens. Een bekend symbool voor gastvrijheid is de deurmat met tekst. Dit zet de campagne neer als symbool tijdens de lanceringsactie van de Week van de Pleegzorg, zo ook gisteren tijdens de aftrap in Hilversum. Kinderen stonden op deurmatten waarbij ze allemaal tegelijkertijd met een belletje rinkelden. De deurmatten op het plein in Hilversum symboliseerden het aantal pleegkinderen dat in die regio opzoek is naar een pleeggezin. De kinderen luidden figuurlijk de noodklok om de urgentie van het tekort kracht bij te zetten.

Op de foto: Nicolien van den Berg (Directeur-bestuurder Pleegzorg Nederland)

Onderzoek 

In samenwerking met Panelwizard hielden we een onderzoek onder Nederlanders wat ‘thuis’ voor hen betekent. Voor 59% van de respondenten speelt een fijn thuis een grote rol speelt voor hun gevoel van geluk. Voor 24% is een ‘thuisgevoel’ daarbij zelfs doorslaggevend. Dit benadrukt dat het creëren van een veilig thuisgevoel van zeer groot belang is. De resultaten van het onderzoek zijn meegenomen in de mediabenadering en zullen later in de campagne via content gedeeld worden.  

Veel aandacht 

RTL Nieuws en Jeugdjournaal woonde de aftrap in Hilversum bij. Verder stuurden we een persbericht uit wat mooie publicaties opleverde in zowel landelijke als lokale media. Onder meer AD, Telegraaf, NH Nieuws besteedden aandacht aan het onderwerp. 

Hopelijk leidt deze aandacht ook daadwerkelijk tot meer aanvragen. Want dat is uiteindelijk waar het om draait. Dat gunnen we toch iedereen?