SAMEN WERKEN AAN VAKMANSCHAP

SAMEN WERKEN AAN VAKMANSCHAP

Bijl PR gaat het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Metaalbewerking (OOM) ondersteunen bij haar pr-activiteiten.
OOM zet zich in voor meer en beter opgeleid personeel in de metaalbewerking, een aantrekkelijker imago van de sector en
daarmee ook een toekomstbestendige (arbeids)markt. Bijl PR gaat OOM helpen aandacht te creëren voor haar activiteiten
die bijdragen aan deze doelstellingen.

Over OOM

Als scholingsadviesbureau voorziet OOM bedrijven en werknemers in de metaalbewerkingssector van voorlichting en advies
over scholing en draagt zij financieel bij in de kosten daarvan. Met ca. 14.000 aangesloten bedrijven en circa 145.000
aangesloten werknemers is OOM een van de grootste opleidingsfondsen in Nederland.