NOMINATIE DUTCH PR AWARDS: RANDSTAD – JEUGD OP ZOEK 2014

NOMINATIE DUTCH PR AWARDS: RANDSTAD – JEUGD OP ZOEK 2014

Samen met Randstad zijn wij genomineerd voor een Dutch PR Award in de categorie Maatschappelijk. Hieronder een korte uiteenzetting van de case.

Jeugd op Zoek 2014

Nederland kent een hoge werkloosheid. In 2014 bedraagt de jeugdwerkloosheid ongeveer 17% van de beroepsbevolking tussen 15-25 jaar; dit zijn zo’n 150.000 jongeren die thuis zitten. Met het programma ’Jeugd op Zoek’ zet Randstad zich samen met ambassadeur aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk in voor deze groep.

Maatschappelijk belang

De kracht van het programma is de massale aandacht die in een beperkte periode wordt gevraagd voor het maatschappelijke probleem jeugdwerkloosheid, de oorzaken ervan en de oplossingen. Met het programma krijgen jongeren die werk zoeken een gezicht door de persoonlijke verhalen die ze vertellen.

In de pr strategie zetten we het maatschappelijk belang centraal. We zoomen in op de verhalen, uitdagingen en talenten van jongeren en hun meerwaarde voor bedrijven. Door jongeren een gezicht te geven zetten we jeugdwerkloosheid op de kaart.

Effecten

Het programma van Randstad begeleidt in twee edities bijna 20.000 jongeren naar werk. Zij zijn op weg geholpen in hun carrière. Veelal blijvend aan het werk. De pr-campagne heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het bewustzijn van een belangrijk maatschappelijk probleem: Jeugdwerkloosheid. Daarnaast dragen marketing-pr-inspanningen nadrukkelijk bij aan bedrijfsdoelstellingen van Randstad, waaronder een stijging van aanvragen gedurende de campagneperiode en een stijging van voorkeur voor het merk Randstad.

Samengevat zijn de belangrijkste effecten na vijf weken Jeugd op Zoek:

1. Aandacht voor jeugdwerkloosheid:
– Cumulatief potentieel bereik ruim 37 miljoen mensen door free publicity
– Aandacht voor jeugdwerkloosheid bij o.a. politiek, werkgevers
– 3.000 jongeren bezoeken evenementen
– 203 werkgevers aanwezig bij evenementen
– 159 publicaties, 28 RTV items

2. Na vijf weken 9.829 jongeren aan het werk en 2.132 jongeren in procedure

3. Jongeren krijgen zichtbaar een zetje in de rug op weg naar werk:
– 2.892 cv-checks
– 976 LinkedIn profielen verbeterd
– 1.545 professionele profielfoto’s laten maken

4. Werkzoekende jongeren krijgen een gezicht:
– 33 evenementen georganiseerd in Nederland
– Aandacht in regionale media voor jongeren
– Ambassadeurs symbool jeugdwerkloosheid
– Jongeren in beeld bij regionale politiek en werkgevers

5. Jongeren zijn zich er van bewust dat een eerste baan er toe doet
– 78% van de jongeren die door eerste editie Jeugd op Zoek werk vond, werkt nog steeds

De bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking van de Dutch PR Awards vinden plaats op 2 juli in Felix Meritis in Amsterdam.