HET VERHAAL VAN DE VERNIEUWDE CENTRALE BIBLIOTHEEK

HET VERHAAL VAN DE VERNIEUWDE CENTRALE BIBLIOTHEEK

De Centrale Bibliotheek ligt in het hart van Rotterdam. Gebouwd in 1983 en sindsdien bezoeken ruim 1,4 miljoen mensen jaarlijks dit gebouw. Nu, bijna veertig jaar later, is het tijd om het gebouw te vernieuwen en klaar te maken voor de toekomst. Zodat het ook dan bij de doelstelling past om een huiskamer van de stad te zijn: een plek waar iedere Rotterdammer zich thuis voelt.

Bijl PR is gevraagd een communicatie- en participatietraject te starten, waarbij we de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek introduceren bij verschillende Rotterdamse doelgroepen en ze meenemen in het verhaal van de vernieuwing. Samen met Vuurrood werken we aan dit traject.

Langdurig traject

De vernieuwing is een langlopend proces en zal naar verwachting zo’n acht jaar duren. Vijf ontwerpbureaus gaan aan de slag met nieuwe schetsen voor het vernieuwde gebouw. Deze worden in februari 2022 bekend gemaakt. Vervolgens wordt er in mei 2022 een winnend ontwerp gekozen. Gedurende dit hele traject (en daarna) vragen we de Rotterdammer mee te denken over de vernieuwing, want de ‘bieb’ is van en voor iedere Rotterdammer. De reacties vormen een advies aan de ontwerpers en daarna aan de beoordelingscommissie die uiteindelijk beslist.

Rien van der Sluijs, Projectmanager vernieuwing Centrale Bibliotheek bij Gemeente Rotterdam over de samenwerking: “Bijl PR heeft laten zien snel tot de kern van de opgave door te dringen en is met creatieve voorstellen gekomen. Met een proactieve en resultaatgerichte aanpak is in korte tijd een ambitieuze campagne opgezet, waarbij de verschillende kanalen elkaar versterken. Het enthousiasme waarmee Bijl PR de coördinatie van de stadsgesprekken verzorgt, draagt bij aan het succes van het gehele project.”  

Iedereen maakt de stad

Als onderdeel van de Rotterdamse raadsmotie ‘Iedereen maakt de stad’ starten we begin deze maand een publiek stadsgesprek. Zowel online als fysiek in de bibliotheek en in de stad gaan we het gesprek aan met de diverse stakeholders. Informatievoorziening, ontmoeting en dialoog staat voorop. Rotterdammers vertellen wat de bibliotheek voor hen betekent en wat zij belangrijk vinden bij de vernieuwing ervan. We willen een brede doelgroep aanspreken. Hoog- en laag opgeleide mensen, gebruikers en niet-gebruikers van de bibliotheek, kinderen en hun ouders, ouderen en alles daar tussenin. We kiezen een laagdrempelige communicatiestijl, passend bij een brede doelgroep waar ook minder taal- en digitaal vaardigen zich door aangesproken voelen. De vernieuwde Centrale Bibliotheek moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt.

Laagdrempelig en inclusief

We gaan op verschillende plekken het gesprek aan: van een verrijdbaar boekenhuis waarmee we door de stad touren tot groepsgesprekken met een expertpool van statushouders en migranten of ervaringsdeskundigen op het gebied van laaggeletterdheid. Met een buitenreclamecampagne bestaande uit abri’s, mupi’s en digitale schermen verhogen we de zichtbaarheid in de stad. In de Centrale Bibliotheek zelf kunnen bezoekers door het verhaal van de vernieuwing bladeren door het levensgrote boek. Ook hier kunnen bezoekers meedenken en hun mening geven. De website staat centraal in de gehele campagne en wordt in de loop van de gehele campagne aangepast aan de boodschap. Waar in december de focus in communicatie ligt op het vragen wat voor plek de vernieuwde bibliotheek zou moeten worden volgens de Rotterdammers (advies aan de ontwerpbureaus), gaat de boodschap in maart volgend jaar over de vijf schetsontwerpen die bekend worden gemaakt (advies aan de beoordelingscommissie). Ook in de fases daarna wordt de Rotterdammer betrokken bij alle mijlpalen die horen bij het traject van de vernieuwing.

Carina Kortenoeven, verantwoordelijk voor het account: “Wat een gaaf project om deel van uit te maken. Heel mooi om de Rotterdammers te betrekken bij de vernieuwing van ‘hun’ Centrale Bibliotheek in de stad en te horen wat deze voor hen betekent. Tegelijk een mooie uitdaging om dit project in korte tijd op te starten en iedere dag meer vorm te zien krijgen. We zijn erg trots op het resultaat tot nu toe: een duurzame campagne die de Rotterdammers nog jaren kan betrekken bij het verhaal van de vernieuwing van de bieb.”

‘Een campagne die staat als een huis’

De campagne is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het communicatieteam bij de Gemeente Rotterdam en Bibliotheek Rotterdam. Liselore Scheffers, communicatiespecialist bij de Bibliotheek Rotterdam over de samenwerking met Bijl PR: “In een razend tempo heeft Bijl PR een campagne op poten gezet die staat als een huis.” Petra van Someren, communicatieadviseur bij Gemeente Rotterdam vult aan: “Bijl PR heeft in een zeer kort tijdsbestek een mooie campagne voor ons ontwikkeld, gecoördineerd en (gedeeltelijk) ook uitgevoerd. De samenwerking met Bijl PR is heel prettig en professioneel. Bijl PR is inhoudelijk sterk, handelt zeer proactief en ontzorgt daarmee de opdrachtgever.”