HELP DE LUIS IN DE PELS

HELP DE LUIS IN DE PELS

“Dalend vertrouwen in berichtgeving zet de nieuwsmedia onder druk”, kopt het FD vanochtend in de rubriek Opinie en Dialoog. Een interessant artikel van Kim Putters, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau, onder andere over de verschillen in de manier waarop jongeren en ouderen nieuws consumeren en gestegen wantrouwen in de objectiviteit en waardering van berichtgeving in de media.

Het aanzien van media zou dalen vanwege kritiek op sensatiezucht en overdrijving, tegenstrijdig nieuws en de kleine groep die bepaalt wat we te zien krijgen. Geen goed nieuws voor ons als communicatieprofessionals. De geloofwaardigheid van ons werk staat op het spel wanneer de journalistiek wordt gewantrouwd. Beiden hebben elkaar nodig. Communicatieonline refereert vandaag ook naar Europees onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse communicatieprofessionals denken dat tot 2020 het behouden en bouwen van vertrouwen het belangrijkste strategische communicatie-issue is.

Overheidsbetrokkenheid

Het is geen nieuws dat journalisten – mede door bezuinigingen – minder ruimte krijgen om hoor en wederhoor te plegen. Terwijl dat juist zo hard nodig is om de kwaliteit van publicaties hoog te houden. In het artikel wordt de betrokkenheid van overheid ter discussie gesteld. Zou de overheid hier niet meer op moeten inzetten? Niet door te sturen op nieuws, maar door het zeker stellen van het recht op toegang tot informatie voor burgers.

Onze klanten willen vaak graag ‘in het nieuws komen.’ Voorwaarde is wat ons betreft altijd de nieuwswaarde en de geloofwaardigheid. Soms wringt dat, maar beide componenten zijn cruciaal voor ons vak. Het onderscheidt de goede professional, denk ik.

Ik geloof wel in een overheid die (beter) faciliteert. Zeker niet door nieuws te beïnvloeden, maar wel door het creëren van mogelijkheden. Als er nu een platform is dat voorziet in kwaliteitsprogramma’s en ons scherp houdt, is het wel de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Opmerkelijk is alleen dat uitsluitend de PVDA bereid is fors meer te investeren in de publieke omroep. Is dat niet raar als we de kwaliteit van nieuws zo hoog in het vaandel hebben staan?

Behalve de geloofwaardigheid is ook de toegankelijkheid van journalistiek belangrijk. Het is steeds moeilijker voor bijvoorbeeld overheden om burgers te bereiken, met name vanwege de grote verschillen in de manier waarop mensen nieuws consumeren. Mede afhankelijk van leeftijd, opleiding en verschillen in een multiculturele samenleving. Communicatiebureaus staan voor grote uitdagingen om daar aan bij te dragen.

De dalende geloofwaardigheid van journalistiek is slecht nieuws voor communicatieprofessionals. De rol van journalist als ‘luis in de pels’ is heel belangrijk, ook als het gaat om kritisch kijken naar het pr-vak. De politiek mag dat best een beetje steunen.