Communicatie voor een socialer Nederland met IGNITE Award

Communicatie voor een socialer Nederland met IGNITE Award

Bij Bijl PR gaat ons hart sneller kloppen van organisaties met een maatschappelijk karakter. Een goed verhaal, betekenisvol zijn voor de omgeving, en vooral zoveel mogelijk impact maken, daar doen we het voor. Daarom zijn we een uitstekende match met onze klant IGNITE Award. Na een succesvolle samenwerking in 2022 zijn we nu opnieuw vol enthousiasme voor hen aan de slag. Met onze communicatie dragen we bij aan de missie van IGNITE Award om Nederland socialer te maken, de naamsbekendheid te vergroten én deelnemers te werven voor de editie van 2024.

In Nederland zijn talloze ondernemers actief die zich richten op sociale doelen zoals het versterken van de samenleving, stimuleren van werkgelegenheid, vernieuwende zorg en het verminderen van eenzaamheid en uitsluiting. Zij worden ondersteund met de IGNITE Award, dé toonaangevende award voor startend sociaal ondernemerschap in Nederland. Dit jaar zoekt IGNITE Award voor de negende keer, en voor de tweede keer landelijk, startende sociaal ondernemers die blijvende impact willen maken. Deelnemers krijgen professionele begeleiding en maken kans op een investering tussen €30.000 en €100.000. IGNITE Award, een initiatief van het Anton Jurgens Fonds, ondersteunt kansrijke startups in de sociale sector non profit. Bijl PR ondersteunt hen bij de wervings- en publiciteitscampagne.

Op de kaart

Bijl PR begeleidde de IGNITE Award tijdens de eerste landelijke editie in 2022. We zijn ontzettend trots dat we ook in 2024 de communicatiestrategie mede mogen ontwikkelen en uitvoeren. De kennis en ervaring uit de eerdere editie vormden de basis voor een vernieuwde aanpak. Een aanpak die veel meer focust op wat het trainings- en coachprogramma voor deelnemers kan betekenen én waarin impact maken de belangrijkste boodschap is. Onze strategie voor deze editie bestaat uit drie zorgvuldig geplande fases, waarbij de eerste wervingsfase cruciaal is voor het succes van de gehele campagne. Want alleen als fase één succesvol is, kunnen we verder met het vervolg. De eerste fase hebben we net afgerond.

Wakker schudden en werven

Fase één is gericht op naamsbekendheid generen en inschrijvingen werven. Onze eerste stap was om IGNITE Award weer op de kaart te zetten en het netwerk wakker te schudden zodat zoveel mogelijk sociale ondernemers weten dat de inschrijving is geopend en gelijkgestemden hierover gaan communiceren.

Samen met Bijl PR bracht IGNITE Award haar social mediakanalen weer volop tot leven. We werkten een pakkende contentstrategie uit, om sociaal Nederland te informeren, activeren en inspireren. De contentstrategie was primair gericht op het vergroten van de naamsbekendheid en het werven van zoveel mogelijk kwalitatieve inschrijvingen die bijdragen aan een socialer Nederland. We zijn aan de slag gegaan met boodschappen als; wat is IGNITE Award, voor wie is het interessant, wat betekent deelname aan IGNITE en hoe hebben oud deelnemers het traject ervaren? De key messages ‘van starter naar blijver’ en het ‘intensieve trainings- en coachprogramma’ vormden de rode draad in de campagne.

Earned, owned en paid

Maar dat was niet alles. We kiezen voor een brede mix van earned, owned en paid media.

  • We namen de website onder de loep en optimaliseerden waar nodig.
  • We schreven en publiceerden de eerste nieuwsbrieven
  • We ontwikkelden een earned media-aanpak op nationaal, regionaal en lokaal niveau.
  • We benaderden vak en landelijke media met verhalen van oud-deelnemers
  • Het activeren van sociale platformen.
  • We zetten in op paid content om een zo breed mogelijke doelgroep te bereiken. Onder andere via social media, Google Ads  en een samenwerking met ‘In de Buurt’.

Meer inschrijvingen

Alle publicaties en content waren erop gericht om zoveel mogelijk potentiële deelnemers te inspireren zich aan te melden voor de editie van 2024. Dit alles met één doel: impact maken en verandering in gang zetten. En dat is gelukt! Onze effectieve aanpak met een mix van owned, earned en paid media heeft geresulteerd in een groot aantal inschrijvingen.

De inzendingen van dit jaar worden momenteel beoordeeld door de selectiecommissie. Met de deelnemers aan IGNITE Award 2024 gaan we de volgende twee fases van de communicatiestrategie in. In deze fases gaan we samen met IGNITE Award zoveel mogelijk relevante owned en earned publiciteit realiseren om de sociale initiatieven te ondersteunen, de impact van IGNITE Award te laten zien en Nederland socialer te maken.

Eva Walraven, projectleider IGNITE Award: “De samenwerking met Bijl PR brengt ons structuur en professionele ondersteuning in het overbrengen van onze boodschap. En het is ook gewoon een heel leuk team dat vanuit oprechte betrokkenheid en enthousiasme samen met ons gáát voor IGNITE Award.”