BIJL PR WERKT SAMEN MET HUMANITAS DMH

BIJL PR WERKT SAMEN MET HUMANITAS DMH

Bijl PR is sinds kort aan de slag voor Humanitas DMH. Dit is een landelijke zorgorganisatie die mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen ondersteunt. De organisatie biedt, naast ambulante begeleiding, zorg en ondersteuning op haar eigen woonlocaties aan mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Die woonlocaties, te vinden door bijna heel Nederland, bevinden zich in een prettige woon- en vertrouwde sociale omgeving. Altijd midden in de wijk. Op die manier bevinden bewoners zich midden in de samenleving, want aansluiting met de buurt is belangrijk.

De problematiek van mensen met een beperking verdient meer aandacht. Vooral de problemen waar zij tegenaan lopen bij, voor veel mensen, alledaagse dingen is niet zichtbaar en onbekend. Pas als de doelgroep in de problemen komt of problemen veroorzaakt, krijgen ze negatieve aandacht. Humanitas DMH wil meer begrip en oog voor deze mensen in de samenleving. En hoe zij als organisatie deze mensen op hun unieke manier begeleidt. Bijl PR helpt hen hier graag bij.

Keesje de Hollander en Angelien Metselaar, communicatieadviseurs Humanitas DMH: ”Wij kijken uit naar een fijne samenwerking waarin we kunnen bouwen aan meer bekendheid van het mooie, betekenisvolle werk van onze organisatie.”

Heldere positionering

We zijn de samenwerking gestart door op zoek te gaan naar een heldere positionering van Humanitas DMH. We hebben samen bepaald op welke onderwerpen we ons gaan richten en hoe we die over de bühne gaan brengen. Hierbij gaan we steeds op zoek naar thema’s die exemplarisch zijn voor de brede dienstverlening van Humanitas DMH en tegelijkertijd aansluiten bij de actualiteit.

Marjoleine van Klaveren, verantwoordelijk voor het account: “Er is veel onbekendheid over mensen met een licht verstandelijke beperking. Vaak merkt hun omgeving er niets van. Daar zit tegelijkertijd de moeilijkheid. Met een verstandelijke beperking loop je al snel tegen muren op als financiële administratie of correspondentie van overheden. De samenleving is eigenlijk te moeilijk ingericht voor deze doelgroep. Het is goed om daar verandering in te brengen en aandacht voor te vragen. We gaan ons daar samen met Humanitas DMH voor inspannen.“