BIJL PR SLUIT ZICH AAN BIJ HET CENTRUM STRATEGISCHE COMMUNICATIE

BIJL PR SLUIT ZICH AAN BIJ HET CENTRUM STRATEGISCHE COMMUNICATIE

Een oprechte passie voor het communicatievak, dat is de reden dat Bijl PR zich op donderdag 23 januari officieel aansloot als partner bij het Centrum Strategische Communicatie. Dit niet fysieke instituut van Logeion (de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals) jaagt de verbinding tussen communicatiewetenschap en -praktijk aan. Samen met ruim twintig andere partners van het CSC ondersteunt Bijl PR onder meer de Leerstoel Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam en maakt wetenschappelijk onderzoek naar (strategische) communicatie vanuit het CSC mogelijk. Tegelijk met Bijl PR sloot de Hogeschool Leiden zich aan bij het CSC.

Wetenschappelijk inzicht

Het is voor de communicatiebranche belangrijk om steeds op de hoogte te blijven van wetenschappelijke inzichten die het vak raken. Inzichten uit de communicatiewetenschap, en uit relevante disciplines als sociale psychologie, sociologie, antropologie en bestuurskunde dragen bij aan verdieping van het vakgebied. Wetenschappelijk onderzoek biedt het vak een beter bestaansrecht en draagt daarmee bij aan de maatschappelijke relevantie. Logeion geeft met het CSC een extra impuls aan de stelling dat professionele communicatie een strategische discipline is die het verschil kan maken.

Leerstoel slaat een brug

De Leerstoel Strategische Communicatie aan de Universiteit van Amsterdam is onderdeel van het CSC. Met deze leerstoel willen Logeion en de Universiteit van Amsterdam een brug slaan tussen de veelal gescheiden werelden van academisch onderzoek en de praktijkbeoefening op het gebied van strategische communicatie.

Logische stap

Een partnership met het Centrum Strategische communicatie voelt voor Bijl PR als een logische stap. We kijken als adviseurs steeds kritisch naar onze eigen manier van werken en vinden het daarom belangrijk om wetenschappelijke inzichten te verweven met ons advies.

Op de website van het Centrum Strategische Communicatie vind je meer informatie over het CSC en kun je ook alle andere partners van het CSC bekijken.