BIJL PR HOUDT MEETING OF MINDS GOEDE DOELEN

BIJL PR HOUDT MEETING OF MINDS GOEDE DOELEN

Transparantie in communicatie is niet key: persoonlijke aandacht wel

Levert transparantie meer vertrouwen op? Maak je connectie met je doelgroep op inhoud, of moet je inzetten op fondsenwervende campagnes (geld ophalen)? En is de boodschap voor fondsenwerving daarmee anders of belangrijker dan reputatie? Deze en meer dilemma’s zijn vanochtend besproken tijdens de Meeting of Minds voor Goede Doelen, gereorganiseerd door Bijl PR in Rotterdam. Martijn van Klaveren, Directeur Communicatie Nationale Goede Doelen Loterijen trapte af met een aantal prikkelende stellingen.

Duidelijk werd dat vrijwel alle deelnemers aan de discussie worstelen met de inhoud en doelstellingen van hun communicatie. De aanwezige goede doelen vonden herkenbaarheid in elkaars verhalen ongeacht de grootte van de organisatie. De samenleving roept om transparantie over bestedingen, maar die levert lang niet altijd automatisch ook het teruggewenste vertrouwen op. Laat staan dat dit zich vertaalt in meer giften.

Communicatieve aanpak

Transparantie is een voorwaarde, geen doel op zich, zo zeggen de goede doelen. Bovendien is de geefcultuur in Nederland veranderd. Dat vraagt om een communicatieve aanpak die zich, naast fondsenwervende campagnes, nog sterker richt op de relevantie van het goede doel. Hoe concreter dit wordt gemaakt aan een individu (= een potentiële donateur), hoe succesvoller dit is. Daarbij werkt een persoonlijk verhaal, verteld door een medewerker beter dan een corporate verhaal. Die authenticiteit draagt namelijk wél substantieel bij aan vertrouwen.

Meeting of Minds wordt periodiek gehouden door Bijl PR. Opzet is om met spelers uit dezelfde sector in een kleinschalige en informele setting meningen te delen, actuele thema’s te bespreken en zo tot nieuwe inzichten te komen die nuttig zijn voor zowel de branche als de deelnemers.