HET VERHAAL VAN DE NIEUWE CENTRALE BIBLIOTHEEK

Het verhaal van de nieuwe Centrale Bibliotheek

Klant Centrale Bibliotheek Rotterdam/ Gemeente Rotterdam

Partner Vuurrood

Nominatie Sabre Award

Na 40 jaar is de Centrale Bibliotheek in Rotterdam toe aan vernieuwing. Bijl PR is gevraagd een communicatie- en participatietraject te starten, waarbij we de vernieuwing van dit iconische gebouw in het centrum van Rotterdam introduceren bij verschillende Rotterdamse doelgroepen en ze meenemen in het verhaal van deze vernieuwing. Vuurrood verzorgde de grafische vormgeving.

De Centrale Bibliotheek werd geopend in 1983. Nu, veertig jaar later, is het tijd om het gebouw te vernieuwen en klaar te maken voor de toekomst. Met als doel: een huiskamer van de stad te zijn, een plek waar iedere Rotterdammer zich thuis voelt. De vernieuwing is een langjarig traject dat grote impact heeft voor bezoekers van de Centrale Bibliotheek, maar ook voor omwonenden, investeerders, werknemers en verkopers van de naastgelegen markt.

STRATEGIE EN AANPAK

De opdracht vanuit de Centrale Bibliotheek/ Gemeente Rotterdam luidt:

  • Creëer bekendheid bij een brede groep Rotterdammers en betrek hen bij de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek.
  • Start een stadsgesprek over de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek van Rotterdam.
  • Gebruik communicatie als ondersteuning tijdens het gehele proces: van selectie van de vijf ontwerpbureaus tot de bekendmaking van het winnend schetsontwerp.
  • Én, betrek ook mensen die normaal gesproken niet naar de bibliotheek komen.

Het delen van het verhaal van de nieuwe bibliotheek vormt het startpunt van onze strategie. Wat betekent de bibliotheek voor de inwoners? Wat is de functie van de bibliotheek in de toekomst? Waarom is deze vernieuwing nodig? Hierbij ligt de focus op het behoud van de historische waarde van de bibliotheek. Er is meer te vinden in de bibliotheek dan alleen boeken, maar een boek is wel het meest herkenbare symbool. Om deze reden is het boek een centraal onderdeel binnen de campagne. Dit geeft ons de kans mensen die niet bekend zijn met de bibliotheek, toch te betrekken bij deze vernieuwing.

Zowel de Centrale Bibliotheek als de stad Rotterdam hecht veel waarde aan het inclusiviteit. De Centrale Bibliotheek is een plek waar iedereen welkom is ongeacht afkomst of opleidingsniveau. In onze communicatiestrategie is het daarom belangrijk een zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken. We gaan een-op-een in gesprek met inwoners die geringe taal- en digitale vaardigheden hebben. Op deze manier nemen we eventuele barrières weg.

UITVOERING EN UITROL COMMUNICATIEPLAN

De campagne ging van start tijdens de coronapandemie, met als gevolg dat we met continu veranderende maatregelen te maken hadden. Gedurende de gehele campagne hebben we snel geschakeld en ervoor gezorgd dat alles volgens de richtlijnen van de overheid verliep.

FASE 1:

In de eerste fase maken we de plannen voor de vernieuwing via verschillende communicatiekanalen bekend. Het doel is om meer bewustzijn te creëren omtrent de vernieuwing. En juist om deze reden betrekken we de Rotterdammers bij dit proces. Zij worden gevraagd naar hun mening over de nieuwe bestemming van de bibliotheek. Om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen wordt deze waardevolle input doorgegeven aan de vijf geselecteerde ontwerpteams.

De participatie van de Rotterdammers bij dit project vindt zowel online als fysiek plaats. De website vormt hierbij een centraal punt, alle kanalen verwijzen hiernaar. Inwoners worden hier gevraagd naar hun verwachting van en wensen voor de vernieuwing van de bibliotheek. We creëren fysieke interactie door een levensgroot boek en verrijdbaar boekenhuis in de stad te plaatsen. Rondom deze blikvangers stelt een stadspanel vragen aan voorbijgaand publiek. In totaal verzamelen we meer dan 5.200 reacties via de diverse kanalen en bronnen. Deze vormen samen een advies aan de ontwerpbureaus die aan de slag gaan met hun ontwerp.

FASE 2:

In de tweede fase presenteren we de vijf ontwerpen. Drie weken lang zijn deze ontwerpen te zien in zowel de Centrale Bibliotheek als online via een speciale projectpagina. Rotterdammers delen hun mening over de vijf ontwerpen. Het verrijdbare boekenhuis is ook in deze periode nog actief. De resultaten verzamelen we in een definitief adviesrapport voor de beoordelingscommissie. De selectiecommissie kiest de uiteindelijke winnaar. Daarbij nemen ze de feedback van de inwoners zo goed mogelijk in overweging. Zowel op straat als in de bibliotheek verzamelen we in totaal meer dan 3.400 reacties. Een prachtig resultaat wat van groot belang is in de aanloop naar de laatste fase van dit project.

FASE 3:

In de derde en laatste fase wordt het winnende ontwerp bekendgemaakt door middel van een persbericht en publicaties op owned kanalen. Dit resulteert in meerdere lokale en regionale publicaties.

RESULTAAT

We kijken met trots terug op een geslaagd communicatie en -participatietraject voor de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek van Rotterdam. We spraken met een brede doelgroep op een toegankelijke en persoonlijke manier. In een korte periode, juli – december 2022, heeft de campagne veel Rotterdammers bereikt en betrokken, en dat in tijden van de corona lockdown. Door het betrekken van de inwoners van Rotterdam kunnen we hun mening aan de ontwerpteams en de beoordelingscommissie meegeven. Allesomvattend leverde het mooie resultaten op:

  • We creëerden meer bekendheid voor de vernieuwing van de Centrale Bibliotheek bij de inwoners van Rotterdam.
  • We spreken met een brede doelgroep op een toegankelijke en persoonlijke manier, ook mensen die de centrale bibliotheek niet zo snel binnen zouden lopen.
  • We verzamelden meer dan 9.500 antwoorden vanuit de inwoners van Rotterdam via verschillende fysieke en digitale kanalen.
  • De totale campagne heeft een bereik van meer dan één miljoen mensen.

Wat een gaaf project om deel van uit te maken. Heel mooi om de Rotterdammers te betrekken bij de vernieuwing van ‘hun’ Centrale Bibliotheek in de stad en te horen wat deze voor hen betekent. Tegelijk een mooie uitdaging om dit project in korte tijd op te starten en iedere dag meer vorm te zien krijgen. We zijn erg trots op het resultaat: een duurzame campagne die de Rotterdammers nog jaren kan betrekken bij het verhaal van de vernieuwing van de bieb.

Carina Kortenoeven
Carina Kortenoeven
Adviseur