OMGEVINGSCOMMUNICATIE

Wil jij als organisatie aandacht besteden aan je (directe) omgeving? Communicatie met de omgeving kan goed problemen, frustraties en irritaties voorkomen en daarvoor in de plaats begrip en draagvlak creëren. Wie communiceert, stelt zich open en dat heeft vaak (uiteindelijk) een positieve uitwerking. Daarom werkt omgevingscommunicatie, mits uitgevoerd door een ervaren communicatieadviseur.

Stakeholdermanagement of omgevingscommunicatie; hoe je het ook noemt, het gaat over in gesprek komen – en blijven – met alle partijen die voor jouw organisatie van belang zijn. Praten mét in plaats van tégen omwonenden, winkeliers, patiënten, klanten, overheden, belangengroepen, noem maar op.

Het creëren van begrip en draagvlak onder stakeholders is essentieel voor elke organisatie. Omgevingscommunicatie begint al bij de aanbesteding. Het communicatie-aandeel in aanbestedingen weegt zwaarder en het eisenpakket is groter. Goede (voor)kennis van de projectomgeving vergroot de kansen op het winnen van een aanbesteding en draagt bij aan een soepel verloop van de uiteindelijke uitvoering.

Goede omgevingscommunicatie zorgt dat de uitvoering van het werk dat je gaat doen zo goed mogelijk, met zo min mogelijk strubbelingen kan verlopen.

WIJ LATEN JE ANDERS KIJKEN

Een project is een project, het is er nu eenmaal en voor iedereen hetzelfde. Of niet? Wij laten je anders kijken, vanuit verschillende perspectieven. Want, een project kan feitelijk voor iedereen hetzelfde omvatten, de betekenis en impact ervan wordt door iedereen anders ervaren. We zoeken interactie met doelgroepen, luisteren naar hun verhaal en brengen behoeften en belangen in kaart. We denken in oplossingen en uitdagingen. We geloven in het creëren van draagvlak door middel van goede samenwerking, tijdig en op maat communiceren en snel en adequaat handelen. Dit kan veel weerstand en irritatie wegnemen of zelfs voorkomen. Wat uiteindelijk resulteert in een win-win-win situatie voor omgeving, opdrachtnemer en opdrachtgever.

ONS WERK

Wij zijn dol op ons werk en alle facetten daarvan. Omgevingscommunicatie behoort tot ons werk, ons vak. Het is onze taak om met jou een goed plan op te zetten en duidelijk te communiceren naar betrokken partijen. Daar gaat het te allen tijde om bij communicatie, maar in het speciaal bij omgevingscommunicatie waarin openheid en eerlijkheid centraal staan. Bekijk hier wat we allemaal voor je bedrijf of organisatie kunnen betekenen.

Bij Bijl PR geloven we dat bedrijven en organisaties succesvoller zijn wanneer zij midden in de maatschappij staan en op een transparante manier de dialoog aangaan met de omgeving. De boodschap die jouw organisatie brengt, dient altijd relevant te zijn. Je communiceert niet om het communiceren. Onze adviseurs hebben oog voor maatschappelijke ontwikkelingen en helpen jou door te luisteren naar de stakeholders. Zo kunnen we het beste ons werk doen en de boodschap terug brengen tot de essentie van jouw punt en hun kijk op de huidige situatie. Zolang je de ontvanger niet begrijpt, zal je ze nooit echt bereiken, Bijl PR helpt jou met passende omgevingscommunicatie je stakeholders te bereiken. Steeds met het doel om in gesprek te komen en te blijven met de juiste doelgroep.

ADVIES VAN EEN COMMUNICATIEADVISEUR?

In Rotterdam zeggen we ‘niet lullen, maar poetsen’. Zo gaan wij ook als communicatiebureau te werk voor klanten. We stellen samen duidelijke doelen op om vervolgens naar het succes te streven waar je op doelt.

Wil je graag advies van een communicatieadviseur over de aanpak van jouwomgevingscommunicatie? Dan kun je ons altijd benaderen voor een goed gesprek. Communicatie raakt de kern van je organisatie en in dit geval wil je ook de omgeving bereiken. Wanneer je onze hulp daarvoor wilt inschakelen, kun je gerust contact met ons opnemen door te mailen of te bellen naar +31 (0) 284 29 29.