Bouwen aan een gezonde werkomgeving met Arbo Unie

Bouwen aan een gezonde werkomgeving met Arbo Unie

Werken op een veilige en gezonde manier en je goed voelen, maakt werk zoveel leuker en beter. Wie wil dat niet? Mensen die lekker in hun vel zitten en zich veilig voelen op het werk, zijn meer betrokken en gemotiveerd. Ze staan sterker in hun kracht en hebben meer plezier in het werk én hun leven. Arbo Unie bevordert de vitaliteit en gezondheid van werkende mensen, wat leidt tot succesvollere organisaties. Bijl PR werkt al jaren met veel plezier voor Arbo Unie en helpt hen hun zichtbaarheid en autoriteit te vergroten.

Onlangs hebben we onze samenwerking uitgebreid, waardoor Arbo Unie nog meer werkgevers kan adviseren over het beheersen van verzuim en het snel re-integreren van werknemers na afwezigheid. De focus ligt niet alleen op verzuim, maar ook op essentiële thema’s zoals mentale gezondheid, werkfunctioneren, fysieke arbeidsrisico’s en algemene gezondheid.

Consequent en regelmatig

Het opbouwen van autoriteit vergt tijd. Door consequent en regelmatig te communiceren, zorgen we ervoor dat de organisatie herkend wordt op relevante onderwerpen. We benadrukken de uitgebreide ervaring van Arbo Unie in verschillende gebieden zoals verzuim en preventie. Ziekteverzuim kent pieken en dalen. We geven de experts binnen Arbo Unie een gezicht, ze leggen nauwkeurig uit hoe dit komt en welk type verzuim het betreft. Media zijn blij met deskundigen die verzuimcijfers verduidelijken, wat leidt tot regelmatige citaten en uitnodigingen voor interviews op radio en tv. Thema’s als werkstress en werkplezier blijven actueel en relevant door tekorten op de arbeidsmarkt. Dr. Willem van Rhenen, hoogleraar engagement en productivity bij Nijenrode Universiteit, is veelgevraagd expert vanwege zijn visie op werkstress. Hij staat bekend om zijn regelmatige bijdragen aan het vakgebied en zijn vermogen om cijfers en actuele gebeurtenissen te gebruiken om zijn visie over te brengen. Hij benadert de media strategisch en schrijft regelmatig opinieartikelen.


Door deze experts doelgericht naar voren te brengen, delen zij hun expertise en vertegenwoordigen zij de organisatie. Deze aanpak gebruiken we ook voor andere thema’s die Arbo Unie wil uitlichten. We geven de voorkeur aan het inzetten van verschillende experts als boegbeelden voor hun specifieke thema’s, zoals een veilige werkvloer.

Initiator van dialoog

Onze ondersteuning gaat verder dan alleen content en earned media. Sommige onderwerpen lenen zich voor een bredere discussies. Arbo Unie fungeert als een autoriteit en initieert dialogen met stakeholders om samen nieuwe inzichten en oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Dit jaar leggen we hier extra nadruk op. We willen ook het Arbo Unie Kennisinstituut meer in de schijnwerpers zetten. Door samen te werken met diverse Nederlandse universiteiten valideert Arbo Unie continu onderdelen van haar dienstverlening, zodat de effectiviteit en doelmatigheid gewaarborgd blijven, wat bijdraagt aan kennisontwikkeling en de verbetering van haar diensten. Arbo Unie deelt op haar beurt waardevolle kennis en praktijkervaring met de wetenschap. Hiermee onderscheidt Arbo Unie zich als de enige arbodienstverlener in Nederland die zo nauw samenwerkt met de academische wereld.

Resultaat voor de toekomst

In de afgelopen jaren hebben we Arbo Unie gepositioneerd als een inhoudelijke en wetenschappelijk onderbouwde arbodienst. Arbo Unie verschijnt zeer regelmatig in de media met artikelen en interviews en opinieartikelen worden regelmatig geplaatst. Met veel energie zetten we ons in om de autoriteit van Arbo Unie verder uit te bouwen. Het is niet alleen het doel van Arbo Unie om meer werkenden in Nederland plezierig te laten werken, maar wij dragen hier ook graag ons steentje aan bij!