Loek Baars

Afstudeerstagiair

Meet Loek. Een enthousiaste en nieuwsgierige student Communicatie. Hij zal de komende vijf maanden zijn afstudeerstageperiode bij Bijl PR doorbrengen, waarin hij de mogelijkheden van de nieuwe omgevingswet onderzoekt met betrekking tot burgerparticipatie binnen projecten van Bijl PR.

Over Bijl PR