overheid & non-profit

Overheid & Non-profit

In contact komen en blijven met de omgeving. Praten mét in plaats van tégen bewoners, winkeliers, belangengroepen en andere stakeholders. Alleen op die manier kan beleid een succes worden. Wij helpen daar graag bij.

Kennis van hoe de overheid werkt, de rol van de politiek daarin en de bestuursverhoudingen. Weten dat de overheid als een betrouwbare partner moet overkomen. Overheidscommunicatie is een vak apart. Wij hebben zowel ministeries als provincies en gemeenten als opdrachtgever. Maar we werk(t)en ook voor productschappen, brancheorganisaties, kunstgezelschappen en -instellingen. We zoeken contact met de doelgroepen, luisteren naar hun verhaal en brengen behoeften en belangen in kaart. We denken in oplossingen en uitdagingen. We creëren draagvlak door open, tijdig, volledig, ontvangergericht en op maat te communiceren. Vanuit de overtuiging dat goede samenwerking, snel handelen en adequate informatie veel onduidelijkheid, onzekerheid, irritatie en hinder kan wegnemen of voorkomen.

Terug naar overzicht

Markten

Industrie Retail Sport Zorg

Klanten