GEBIEDSCOMMUNICATIE

Stakeholdermanagement of gebiedscommunicatie; hoe je het ook noemt, het komt er op neer dat je in gesprek gaat – en blijft – met alle partijen die voor jouw organisatie van belang zijn. Praten mét in plaats van tégen omwonenden, winkeliers, patiënten, klanten, overheden, belangengroepen, of wie je stakeholders dan ook zijn. De partijen betrekken bij de ontwikkeling van bepaalde plannen die hen ook aangaan, is belangrijk voor het draagvlak wanneer het desbetreffende plan in de realisatiefase komt.

Goede gebiedscommunicatie zorgt dat de uitvoering van het werk dat je gaat doen zo goed mogelijk, met zo min mogelijk strubbelingen kan verlopen.

GEBIEDSCOMMUNICATIE = DRAAGVLAK CREËREN

Het creëren van begrip en draagvlak onder stakeholders is essentieel voor elke organisatie. Gebiedscommunicatie begint al bij de aanbesteding. Het communicatie-aandeel in aanbestedingen weegt zwaarder en het eisenpakket is groter. Goede (voor)kennis van de projectomgeving vergroot de kansen op het winnen van een aanbesteding en draagt bij aan een soepel verloop van de uiteindelijke uitvoering. Wanneer partijen betrokken zijn en wanneer kennis met hen gedeeld wordt, komt het plan niet rauw op hun dak. Met (voor)kennis zijn mensen veel minder geneigd ergens tegenin te gaan. Behandel alle partijen daarom zoals ze verdienen behandeld te worden en geef de partijen het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt.

De kunst is om iedereen te begrijpen en alle partijen het gevoel te geven dat ze begrepen en gehoord worden. Doe je dit niet, dan ben je nog steeds alleen bezig met informeren en zenden. Gebiedscommunicatie is ook interactie met naast het informeren van iedere partij.

KIJKEN VANUIT IEDERS PERSPECTIEF

Een project is een project, het is er nu eenmaal en voor iedereen hetzelfde. Of niet? Wij laten je anders kijken, vanuit verschillende perspectieven. Want, een project kan feitelijk voor iedereen hetzelfde omvatten, de betekenis en impact ervan wordt door iedereen anders ervaren. We zoeken interactie met doelgroepen, luisteren naar hun verhaal en brengen behoeften en belangen in kaart. We denken in oplossingen en uitdagingen. We geloven in het creëren van draagvlak door middel van goede samenwerking, tijdig en op maat communiceren en snel en adequaat handelen. Dit kan veel weerstand en irritatie wegnemen of zelfs voorkomen. Wat uiteindelijk resulteert in een win-win-win situatie voor omgeving, opdrachtnemer en opdrachtgever.

ONZE ROL

Onze rol in dit verhaal is ervoor zorgen dat alle partijen betrokken raken, goed geïnformeerd zijn, dus afweten van de plannen, de ruimte krijgen om hierop te reageren en hun kijk erop te delen en tot slot dat iedereen achter de plannen staat. Wij creëren door middel van gebiedscommunicatie draagvlak voor jouw project. Je moet weten hoe om te gaan met elke partij en hoe je het beste de boodschap kunt overbrengen, voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Wij, van Bijl PR, weten dankzij onze ruime ervaring met gebiedscommunicatie hoe we dit in goede banen leiden. Openheid en eerlijkheid zijn twee belangrijke waarden tijdens gebiedscommunicatie. Je moet oprecht zijn in de benadering van belanghebbenden, want jouw project heeft misschien wel meer impact dan je verwacht of denkt. Bij Bijl PR geloven we dat bedrijven en organisaties succesvoller zijn wanneer zij midden in de maatschappij staan en op een transparante manier de dialoog aangaan met stakeholders.

DE DIENSTEN VAN BIJL PR:

 • Content creatie
 • Crisiscommunicatie
 • Free Publicity
 • Mediatrainingen
 • PR campagnes
 • Overheidscommunicatie
 • Gebiedscommunicatie
 • Zorgcommunicatie
 • Non Profit en Public Relations
 • Communicatie met nationale team
 • Communicatie met sponsoren

BIJL PR STAAT VOOR JE KLAAR

Voor hulp bij onder ander het creëren van draagvlak voor je project onder stakeholders staat Bijl PR voor je klaar als expert op het vlak van gebiedscommunicatie. Je kunt contact met ons opnemen door te bellen naar +31 (0) 10 284 29 29 of te mailen naar info@bijlpr.nl.