Omgevingscommunicatie

Stakeholdermanagement of omgevingscommunicatie; hoe je het ook noemt, het gaat over in gesprek komen – en blijven – met alle partijen die voor jouw organisatie van belang zijn. Praten mét in plaats van tégen omwonenden, winkeliers, patiënten, klanten, overheden, belangengroepen, noem maar op.

Het creëren van begrip en draagvlak onder stakeholders is essentieel voor elke organisatie. Omgevingscommunicatie begint al bij de aanbesteding. Het communicatie-aandeel in aanbestedingen weegt zwaarder en het eisenpakket is groter. Goede (voor)kennis van de projectomgeving vergroot de kansen op het winnen van een aanbesteding en draagt bij aan een soepel verloop van de uiteindelijke uitvoering.

Goede omgevingscommunicatie zorgt dat de uitvoering van het werk dat je gaat doen zo goed mogelijk, met zo min mogelijk strubbelingen kan verlopen.

Wij laten je anders kijken

Een project is een project, het is er nu eenmaal en voor iedereen hetzelfde. Of niet? Wij laten je anders kijken, vanuit verschillende perspectieven. Want, een project kan feitelijk voor iedereen hetzelfde omvatten, de betekenis en impact ervan wordt door iedereen anders ervaren. We zoeken interactie met  doelgroepen, luisteren naar hun verhaal en brengen behoeften en belangen in kaart. We denken in oplossingen en uitdagingen. We geloven in het creëren van draagvlak door middel van goede samenwerking, tijdig en op maat communiceren en snel en adequaat handelen. Dit kan veel weerstand en irritatie wegnemen of zelfs voorkomen. Wat uiteindelijk resulteert in een win-win-win situatie voor omgeving, opdrachtnemer en opdrachtgever.

Terug naar overzicht