Voorbereiding op een crisis in de zorg

De zorgsector ligt onder een vergrootglas. Steeds meer organisaties krijgen te maken met een kritische samenleving. Een grote thuiszorginstelling meldt zich bij Bijl PR met de vraag om te helpen bij de voorbereiding op een mogelijke crisis in reactie op de wijzigingen in het zorgstelsel.

Samen met de organisatie maken we een crisisplan waarin we in kaart brengen wat de bedreigingen zijn en hoe daarop kan worden gereageerd. We (be)schrijven scenario’s en verzorgen ook training en monitoring. Bovendien assisteren we bij de implementatie van het plan binnen de gehele organisatie. We trainen de afdeling communicatie en de Raad van Bestuur op het gebied van woordvoering in crisissituaties. Bij deze training gaan we een stapje verder dan een standaard mediatraining. Er wordt een echt incident nagespeeld compleet met bijbehorende journaalbeelden.

Toeval of niet, enkele weken nadat de voorbereiding is afgerond, krijgt de organisatie daadwerkelijk te maken met een incident. Op social media en in de pers verschijnen kritische commentaren. De adequate reactie van de getrainde organisatie zorgt ervoor dat de crisis zowel online als offline snel is bezworen. Er is begrip voor de positie van de organisatie. Sterker, bij de meeste betrokkenen, inclusief journalisten, wordt veel goodwill opgebouwd: ‘Dat hebben jullie goed opgelost’.

Kijk hier voor meer informatie over crisiscommunicatie

 

 

Terug naar overzicht