Thalys: snelheid, luxe en comfort

Thalys International is een begrip in hogesnelheidstreinverkeer. De rode treinen vervoeren reizigers via een efficiënt netwerk door vier landen naar steden als Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Keulen, Parijs en Lille. Thalys kenmerkt zich door een hoge kwaliteitsstandaard en reizen in luxe, snelheid en comfort. Bovendien ligt Thalys op koers naar een prestigieuze klimaatdoelstelling, namelijk 40% minder CO2-uitstoot in 2020.

Achtergrond
Thalys wil haar positie op de Nederlandse markt bewaken en versterken. Het uitbouwen van autoriteit, een frequentere zichtbaarheid in de media en een proactief persbeleid draagt daar aan bij.

Aanpak
Bijl PR ontwikkelt een pr strategie die erop is gericht jarenlange kennis en verhalen rondom Thalys beter te ontsluiten en te delen. We starten een dialoog met reizigers en ontginnen en creëren nieuws vanuit de organisatie. We zetten het product, het merk en medewerkers van Thalys op de voorgrond via onder andere 1-op-1 press meetings, persreizen, netwerkmeetings, persberichtgeving, campagnes en het creëren van content. Dit doen inmiddels al acht jaar.

Resultaat
De zichtbaarheid van Thalys raakt in stroomversnelling. Thalys roert zich op actuele thema’s in verkeer en vervoer en wordt gezien als een belangrijke autoriteit in (inter)nationaal treinverkeer.

Terug naar overzicht

De Klant

Delen