Positionering in de zorgsector

Een Amerikaanse multinational in de farmaceutische industrie levert een breed scala aan producten en diensten aan de Nederlandse de markt. De range aan producten en diensten is zó groot en de doelgroep zó breed, dat vaak onduidelijk is waar het bedrijf voor staat. Zowel artsen, medewerkers als patiënten geven aan niet te weten waar het bedrijf precies voor staat. Als ze er iets over vertellen, stranden ze vaak in het opnoemen van alle producten, aantallen medewerkers,  omzet, etc.

Aanpak
Bijl PR wordt gevraagd om te helpen bij de positionering van het bedrijf.  We organiseren een aantal sessies met het management, accountmanagers, salesmensen en medici. Tijdens die sessies wordt via allerlei interviewtechnieken gefocust op de vraag wat nou echt de toegevoegde waarde is. Waar draait het allemaal om?

Resultaat
Aan het eind van de bijeenkomsten maakt Bijl PR de balans op en helpt de farmaceut bij het opstellen van een duidelijk en scherp profiel dat past als een jas. ”Dit is wie we zijn”.
Dit profiel wordt zowel intern als extern gecommuniceerd. Tijdens een plenaire sessie met meer dan honderd medewerkers van het bedrijf, wordt de positionering door Bijl PR op een originele wijze gepresenteerd aan de hand van live interviews ‘on stage’. De boodschap komt aan. De medewerkers hebben een afgebakend profiel waarmee ze ‘de boer’ op kunnen; herkenbaar, scherp en onderscheidend.

Terug naar overzicht