Open Haven Moerdijk

De haven van Moerdijk is de vierde zeehaven van Nederland. Er zijn meer dan 400 bedrijven gevestigd, die samen werk bieden aan zo’n 17.000 mensen. Het Havenschap Moerdijk, de beheerder en exploitant van het gebied, wil samen met bedrijven een open dag organiseren. Het doel van deze open dag is om bewoners in de omliggende regio, maar ook werknemers en hun familie en/of kennissen te laten zien wat het haven- en industrieterrein allemaal te bieden heeft en daarmee draagvlak te creëren en een gevoel van trots op te roepen.

Aan Bijl PR de vraag een concept te bedenken waarin beleving centraal staat en dat bewoners, familie en vrienden van werknemers en enthousiasmeert naar de open dag te komen.

Achtergrond en aanpak

Samen met onze collega’s van Vuurrood bedenken we een campagne onder de noemer ‘Port of Moerdijk verbindt ons allemaal’. We richten een speciale website in en maken de trots en verbinding van mensen in en om Moerdijk zichtbaar via lokale ambassadeurs in verschillende rollen. We bereiken mensen in de omgeving via onder andere advertenties in regionale/lokale media, huis-aan-huis flyers, billboards, lokale persberichten en jagen bezoek en betrokkenheid aan via een gerichte Facebookcampagne.

Resultaat

De aanpak werkt. Diverse media besteden aandacht aan de Open Dag. Ruim een week van tevoren is het merendeel van de rondleidingen reeds volgeboekt. Op 22 oktober brengen meer dan 2.000 mensen een bezoek aan Open Haven Moerdijk. Bezoekers bezochten de bedrijvenmarkt, namen deel aan rondleidingen of bekeken het haven- en industriegebied vanaf het water tijdens een rondvaart.

Terug naar overzicht

De Klant

Delen