Incasso op een andere manier belicht

Intrum Justitia helpt bedrijven en consumenten met hun betalingen. Het niet betalen van rekeningen is een probleem. Consumenten komen in problemen, bedrijven lopen inkomsten mis. Intrum Justitia bedenkt een vernieuwende aanpak om dit te voorkomen. In plaats een vingerwijzing, biedt Intrum Justitia de helpende hand. Consumenten krijgen meer advies, heldere informatie en flexibele betalingsregelingen aangeboden. Normaliter is het bedrijf terughoudend in media omdat er vaak negatief wordt bericht over incassobureaus. De vraag aan Bijl PR hoe ze introductie van de nieuwe aanpak moeten communiceren naar al hun stakeholders.
Bijl PR adviseert juist open en proactief te communiceren over de vernieuwde aanpak. Via tal van kanalen en verschillende manieren wordt verteld over de nieuwe strategie.

Strategie
De vernieuwende aanpak is een uitgelezen moment om het maatschappelijke gezicht van Intrum te laten zien. Incasso wordt vooral gezien als instrument om consumenten achter de vodden zitten, puur en alleen ten behoeve van bedrijven. Niet als logisch gevolg van het niet betalen van een product of dienst. Daarnaast merkt Intrum dat streng incassobeleid steeds minder tot goede resultaten leidt en een andere aanpak nodig is om de dienstverlening te kunnen blijven doen.
We adviseren open te communiceren over de nieuwe aanpak. Het kan bijdragen aan een verbetering van het imago van incassobureaus en profileert Intrum als autoriteit op het gebied van betalingsmanagement.

Aanpak
We organiseren een start-sessie om in kaart te brengen wat de doelstellingen zijn en om de kernboodschappen scherp te krijgen. De aanpak behelst interne en externe communicatie om alle stakeholders van Intrum goed te informeren. We schetsen een beeld van de betalingsmoraal in Nederland aan de hand van onderzoek van Intrum. We laten zien hoe de situatie van mensen met betalingsproblemen eruit ziet aan de hand van verschillende profielen. Met dit in handen kunnen we concreet maken hoe Intrum een andere benadering toepast om consumenten beter te informeren over hun situatie en minder vaak naar juridische, en zeer kostbare, oplossingen hoeft te grijpen. Bovendien verzamelen we gegevens over schuldproblematiek in Nederland om een compleet beeld (infographic) te schetsen van de algehele situatie in Nederland en te laten zien op welke groep Intrum impact kan maken. Voordat we de koerswijziging extern communiceren, worden alle stakeholders van Intrum geïnformeerd.
De kernboodschap gaat steeds over de andere – en meer succesvolle – aanpak van incasso.

Resultaat
Het levert Intrum Justitia veel positieve kritieken op. Media besteden op grote schaal aandacht aan de “maatschappelijke incasso-aanpak” en Intrum wordt zelfs door doorgaans kritische instanties als de Consumentenbond en de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK) geprezen voor de vernieuwende strategie. De proactieve communicatie draagt uiteindelijk bij aan een verbetering van het imago van de incassobranche.

Terug naar overzicht

De Klant

Delen