Energie uit eigen buurt: De Buurtmolen

Vraag
De Buurtmolen van Qurrent zorgt voor beschikbare en betaalbare windenergie uit je eigen buurt. Bijl PR is gevraagd een PR-aanpak te ontwikkelen voor de introductie van deze innovatieve eerste Buurtmolen in Nederland.

Aanpak en achtergrond
Belangrijke factor in dit project is het gegeven dat het thema windenergie en windmolens gevoelig ligt bij de publieke opinie. In de afgelopen jaren was het in media vaak onderwerp van gesprek en kregen voor- en tegenstanders van windmolens veel media-aandacht. Een belangrijke startvraag was daarom: hoe gaan we ervoor zorgen dat deze Buurtmolen in de beeldvorming een eerlijke kans krijgt? Aan de basis van onze aanpak ligt de betrokkenheid en communicatiekracht van de omwonenden en de dorpsvereniging. Een communicatiestrategie die we echt bottom-up opbouwen, die draait om lokaal draagvlak creƫren. Geen onpersoonlijke stroom aan persberichten om dit initiatief wereldkundig te maken, maar persoonlijke gesprekken met bewoners, de dorpsvereniging en lokale politici. Dit continueren we tot aan de uiteindelijke opening van de Buurtmolen, afgelopen zondag 11 maart.

Resultaat
Deze aanpak vergt geduld en goed stakeholdermanagement. Met duidelijk resultaat. Het dorp steunt het initiatief, schrijft zich in voor goedkope groene stroom en omarmt publiekelijk Qurrent en de Buurtmolen in lokale en landelijke media. Ook media merken het project op en besteden in de loop der tijd meerdere artikelen aan het innovatieve project. De opening zelf krijgt ook landelijke en regionale aandacht. Dit zorgt voor aanvullend draagvlak richting volgende te bouwen Buurtmolens. En met enorm resultaat. Binnen 1 dag krijgt Qurrent zes aanvragen voor nieuwe locaties voor de Buurtmolen!

Terug naar overzicht

De Klant

Delen