Einde aan Haagse bewonersopstand dankzij crisiscommunicatie

De Haagse woningcorporatie HaagWonen heeft een conflict met de huurders van een van haar complexen in de Schilderswijk. De gemoederen lopen hoog op en de bewoners dreigen naar de media te stappen. Hoe deze crisis te bezweren?

Achtergrond en aanpak

Renovatie of nieuwbouw van het complex met 500 woningen, daarover denkt HaagWonen al twee jaar na. Inmiddels is de staat van onderhoud van de woningen zo slecht, dat de bewoners massaal in opstand zijn gekomen. De woningcorporatie wil het conflict uit de wereld helpen zonder haar imago te beschadigen. We zoeken de oplossing in rechtstreekse communicatie tussen de directie van HaagWonen en het actiecomité van de bewoners. We richten een woning in als informatiecentrum. De door ons tot handelen aangespoorde directie zegt toe binnen twee maanden met een definitief plan voor het complex te komen. In korte tijd bezoekt de directie persoonlijk alle bewoners om de staat van de huizen te beoordelen. De ernstigste gebreken worden binnen 48 uur hersteld. We organiseren een informatiedag waarop allerlei instanties de bewoners inlichten over afval, vocht, ongedierte etc. Er zijn buurtvaders aanwezig die de mensen in de eigen taal informeren. De directie houdt zich aan haar woord en komt inderdaad binnen twee maanden met een definitief plan voor renovatie. Tijdens een door ons georganiseerde bijeenkomst krijgen de bewoners te horen wat er met hun woningen gaat gebeuren. Gedurende het gehele traject houden we de bewoners voortdurend schriftelijk op de hoogte van de ontwikkelingen.

Resultaat

De bewoners worden goed en binnen de afgesproken termijn geïnformeerd. Hoewel niet iedereen achter de keuze van HaagWonen voor renovatie staat, is het verzet beëindigd. Er is nu goed overleg tussen corporatie en bewonersvertegenwoordiging.

Terug naar overzicht