De wachtlijst moet korter!

Stop het wachten! Met deze noodkreet vraagt de Nierstichting aandacht voor het feit dat het leven van veel nierpatiënten in het teken staat van wachten: aan de dialyse, op een donornier of …tot het te laat is. Jaarlijks overlijdt 1 op de 6 dialysepatiënten. De Nierstichting vindt 4 jaar wachten onacceptabel en voert daarom de campagne ‘De wachtlijst moet korter!’.

In aanloop naar de collecteweek van de Nierstichting worden we betrokken om te kijken of we media-aandacht kunnen krijgen voor het nijpende probleem van de wachtlijst. De pr-strategie bestaat uit een fysieke blokkade van twee drukke openbare plaatsen. Zo worden de Amsterdamse Bloemengracht en Rotterdamse markt geblokkeerd met een spandoek met de tekst: “Beter hier heel even wachten, dan vier jaar op een nier’. Voor deze publieksvriendelijke actie wordt landelijke en regionale media benaderd.

Naast de actie met het spandoek wordt door de Nierstichting ook via social media aandacht gevraagd voor de lange wachtlijst. Op Facebook kunnen mensen foto’s insturen van hun eigen wachtmoment. Bekende Nederlanders worden opgeroepen via Twitter de actie te ondersteunen. We benaderen persoonlijk journalisten om aandacht te besteden aan het probleem van de wachtlijst.

Twitter_Stophetwachten

Het resultaat
Foto’s van de publieksactie worden in diverse landelijke en regionale media geplaatst. Ook verschillende radioprogramma’s besteden aandacht aan de strijd van de Nierstichting. Hart van Nederland maakt een portret van een jonge patiënt die al lang wacht op zijn nier.

Media_StophetWachten

Terug naar overzicht

De Klant

Delen