Crisiscommunicatie na brand Chemie-Pack

Op 5 januari 2011 breekt brand uit bij Chemie-Pack in Moerdijk. Er komen veel chemicaliën vrij. De overheid bestempelt de brand als ‘ramp’. De druk van de (inter)nationale pers is enorm. Bijl PR verzorgt de crisiscommunicatie.

Achtergrond en aanpak

Een dag na de brand is de druk van de media op het relatief kleine bedrijf enorm hoog. De pers achtervolgt de aangeslagen directeur tot aan zijn voordeur. In overleg met de directie stellen we statements op en nemen we de woordvoering voor onze rekening. We assisteren in de communicatie naar medewerkers en klanten. Ook in de weken na de brand komen nog dagelijks vele tientallen persvragen binnen bij Chemie-Pack. Ondanks dat er weinig verteld kan worden, zorgen we ervoor dat vanuit het bedrijf met één stem wordt gepraat.

Resultaat

In de eerste drie maanden na de ramp, kan de (tijdelijke) directie zich focussen op haar werkzaamheden en de juridische consequenties van de brand. Personeel en klanten zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Vanuit het bedrijf is eenduidig gecommuniceerd. Chemie-Pack heeft zich niet laten verleiden tot het ingaan op speculaties of onduidelijke beschuldigingen.

Terug naar overzicht