09.07.14

Een gesprek in de zorg: Robert Spiering

Wat gebeurt er in de zorgmarkt, welke trends en ontwikkelingen zijn er? En hoe zetten zorgverleners en aanbieders communicatie in om de zorg te verbeteren of om zich in de veranderende markt te positioneren? We gaan hierover in gesprek met zorgprofessionals.

Dit keer met Robert Spiering. Robert is Beleidsadviseur Communicatie en Marketing bij Het Oogziekenhuis Rotterdam.

1. Marktwerking in de zorg, een veel besproken thema. Wat doet jouw organisatie op het gebied van marketing en communicatie?

“Wij zijn een specialistisch ziekenhuis en bieden complexe oogheelkundige zorg aan. Uit onderzoek blijkt dat mensen ons ook als zodanig zien. Als specialistisch ziekenhuis hebben we relatief weinig concurrentie op het gebied van specialistische behandelingen. Wel zien we een ontwikkeling dat mensen voor veel voorkomende – niet complexe aandoeningen – (bijvoorbeeld staar) vaker terecht kunnen bij andere zorgaanbieders, voornamelijk ZBC’s (Zelfstandige Behandel Centra) die zich focussen op de oogheelkundige basiszorg. Het is niet zo dat we daardoor in sneltreinvaart marketing en communicatieacties ontplooien om concurrentie het hoofd te bieden.

We geloven in acties die direct bijdragen aan het reduceren van angst en (daarmee) een positieve ervaring van onze zorgverlening. Denk aan onze parkeerservice (valet parking), voorlichting, training van personeel, het moderniseren van onze afdeling en verbetering van producten en diensten. Dat is wat mensen onthouden en doorvertellen.”

2. Op welke manier vestigen jullie aandacht op jullie dienstverlening? Wat zouden jullie willen?

“We willen zorg zo dicht mogelijk bij de patiënt brengen. We proberen dat te integreren in al onze diensten. Een voorbeeld daarvan is de OOGbus. Dankzij de OOGbus kunnen wij de gezondheid van ogen op elke willekeurige locatie controleren. Daarnaast proberen we patiënten zo veel mogelijk bij het proces te betrekken. Zo geven we patiënten via een iPad inzage in het proces van de behandeling. Ook dat is hoe we zorg dichterbij brengen. We krijgen regelmatig reacties van patiënten die dat zeer waarderen.”

3. Welke gevaren zien jullie en hoe bereiden jullie je daar op voor?

“Wat mij persoonlijk bezighoudt is, het feit dat zorgverzekeraars steeds meer zorginstellingen in hun greep houden. Het baart me zorgen dat een minimum aantal behandelingen voor bepaalde aandoeningen als maatstaf wordt gezien voor eventuele samenwerking. Dat is volgens mij een verkeerd signaal. Wellicht gaat dit ten koste van algemene zorg, omdat zorginstellingen zorg afstemmen op wat voor verzekeraars interessant is en niet voor de patiënt. Dit zou kunnen leiden tot een overvloed aan zelfstandige behandelcentra.”

4.  Op welke actie/activiteit ben je trots? Heb je dat verteld/gedeeld?

“Vanzelfsprekend zijn we trots op het feit dat we dit jaar 140 jaar bestaan. We hebben in al die jaren een naam opgebouwd in de sector. Natuurlijk staan we even stil bij deze bijzondere gebeurtenis. We organiseren diverse activiteiten waaronder een symposium op 21 juni jongstleden in de Kuip. We gaan echter snel verder met waar mensen ons om waarderen: zorg verlenen. Die nuchterheid past ons ook. Niet voor niets zijn we al 140 jaar gevestigd in Rotterdam…“

5.  Hoe kan communicatie in de zorg beter?

“Communicatie kan zich nóg beter richten op de patiënt. Denk aan het probleem van laaggeletterdheid, maar ook het feit dat je soms nog zestien kantjes tellende folders vindt. Bij ons geldt als uitgangspunt dat we alles maximaal vier pagina’s vertellen. Daarnaast zou de branche patiënten beter moeten begeleiden in alle fasen van het zorgproces. Dat is in de hotel- en reisindustrie al heel gebruikelijk. Ik denk dat de zorgsector daar nog veel van kan opsteken.”

6. Welke trends voorzie je in de zorg?

“Er staat denk ik nog veel te gebeuren voor wat betreft de digitalisering in de zorg. Denk aan inzage in dossiers en informatie die nog meer op maat wordt gemaakt voor patiënten. Waar we bij digitalisering bij stil moeten staan is dat we de patiënt niet vergeten. Nu wordt er nog vaak gedacht vanuit het middel, terwijl persoonlijk contact nog steeds een hele belangrijke basis is voor goede zorg.”

Terug naar overzicht

Zoek door ons blog

Meest gelezen

Over Bijl

De boodschap terugbrengen tot de essentie. In de juiste taal via de juiste kanalen naar de juiste doelgroep communiceren. Dat is de sleutel tot succes.

Lees meer