11.05.12

Burgerparticipatie en social media: ‘vind ik leuk’

Met burgerparticipatie kun je alle kanten op. Traditionele middelen als een inspraakavond, referendum of panel alleen zijn echter niet meer toereikend. Steeds vaker wordt de vraag gesteld of social media een goed middel zijn om burgers bij de gemeente te betrekken.
Het antwoord op deze vraag is ja! Een groot aantal mensen vindt social media een goed middel voor de inzet van burgerparticipatie. De vraag is nu: hoe?

Het begrip social media is natuurlijk erg breed. Daarom is er gevraagd welk medium daar nu precies geschikt voor is. De top drie ziet er als volgt uit:

1. Facebook
2. Twitter
3. Internetplatform

Maak de burgers warm met Facebook
Het grootste gedeelte van de burgers is niet, of minder actief in hun gemeente. De voornaamste redenen hiervoor zijn dat ze geen tijd hebben, geen interesse of simpelweg niet weten hoe. Burgers bereik je op de plaats waar ze al zijn. Online kan dit bijvoorbeeld goed door het inzetten van social media. Toch zullen mensen niet zo één, twee, drie willen participeren; daarvoor moet je eerst hun interesse wekken. Via Facebook kan de gemeente mensen op een toegankelijke manier laten weten wat er speelt. Veel burgers vinden dat hun gemeente niet transparant genoeg is. Door regelmatig iets op Facebook te posten wordt de transparantie vergroot, omdat er op een open manier gecommuniceerd wordt. Verder kun je gemakkelijk zien wat mensen belangrijk vinden aan de hand van het aantal ‘likes’ dat een bericht krijgt. Facebook is dus een ideale manier om burgers ‘warm te maken’ voor de ontwikkelingen in hun gemeente. Het is gemakkelijk, omdat de meeste mensen toch al op Facebook zitten en omdat ze er weinig voor hoeven te doen.

Continue informatievoorziening via Twitter
Mensen hebben behoefte aan duidelijke en volledige informatie. Ze ervaren dat de gemeente niet voldoende communiceert en dat wat er gecommuniceerd wordt niet duidelijk is. Verder is de communicatie lang niet altijd volledig en moeten mensen moeite doen voor aanvullende informatie. Een continue informatievoorziening kan voorzien worden via Twitter. Snelheid en bereik zijn de grootste voordelen van Twitter. Belangrijk is wel dat wanneer je als gemeente Twitter inzet, je er ook regelmatig gebruik van moet maken. Op deze manier wordt het een continue informatievoorziening. Wanneer niet regelmatig berichten worden geplaatst krijgen burgers het idee dat het medium niet serieus genomen wordt en zullen ze snel afhaken.

Plaats waar alles samenkomt: internetplatform
Het hebben van één centraal punt is belangrijk. Mensen vinden het fijn om het totaalplaatje te zien: alle informatie bij elkaar. Verder scheelt het erg veel gedoe, ook voor de gemeente zelf. Het platform dient als houvast waar ze de burgers naar door kunnen verwijzen.
Benader de mensen waar ze al actief zijn, op Facebook en Twitter, en verwijs voor meer informatie naar het internetplatform.

Terug naar overzicht

Zoek door ons blog

Meest gelezen

Over Bijl

De boodschap terugbrengen tot de essentie. In de juiste taal via de juiste kanalen naar de juiste doelgroep communiceren. Dat is de sleutel tot succes.

Lees meer