03.04.12

Is burgerparticipatie het antwoord

Burgerparticipatie wordt vaak genoemd als een manier om de kloof tussen de overheid en burger te slechten. Burgerparticipatie kan veel opleveren. Zo wordt de kwaliteit van het beleid verbeterd. Bij samenwerking tussen gemeentes en burgers wordt er gebruik gemaakt van elkaars expertise. Dit zorgt dat het beleid niet alleen bij de gemeente past, maar ook op de wensen van de burger aansluit. Verder zorgt gezamenlijke besluitvorming voor meer draagvlak voor te nemen besluiten. Als mensen vanaf het begin bij het proces betrokken worden zullen zij meer achter het besluit staan, dan wanneer ze pas achteraf geïnformeerd worden.

Verbeteren van het imago
Door vroegtijdig te worden betrokken bij de besluitvorming kan de burger zich ook meer in de overheidsinstelling verplaatsen. Er zal daardoor minder snel gekeken worden naar het eigenbelang en meer naar het algemene belang. Ten slotte helpt burgerparticipatie bij het verbeteren van het imago. Burgerparticipatie geeft burgers de mogelijkheid om mee te denken over de beleidsvorming. Dit versterkt het gevoel dat mensen iets te zeggen hebben. Voorwaarde is wel dat de gemeente ook daadwerkelijk iets met de ideeën doet.

De juiste manier
In de praktijk wordt er nog lang niet altijd effectief gebruik gemaakt van burgerparticipatie. De belangrijkste reden daarvoor is dat gemeentes het idee dat ze de touwtjes uit handen moeten geven maar eng vinden. Toch denk ik dat burgerparticipatie kan bijdragen aan de verbetering van het vertrouwen tussen burgers en overheid, mits op de juiste manier ingezet. Zorg in ieder geval dat onderstaande punten meegenomen worden in het participatiebeleid:

Right time
Zorg dat je het publiek op het juiste moment betrekt. Dit kan per project verschillend zijn. Belangrijk is wel dat mensen waar mogelijk vroeg in het proces betrokken worden. Vroegtijdige betrekking zorgt, zoals hierboven beschreven, voor meer steun voor het besluit en inleving in de gemeente.

Right place
Ga waar je publiek al is. Je kunt je doelgroep het best bereiken op plaatsen waar ze actief zijn. Dit zorgt ervoor dat de stap om daadwerkelijk mee te doen kleiner wordt. Maak gebruik van online (social) media, maar vergeet ook de traditionele media, zoals huis-aan-huisbladen, niet.

Right message
Zorg voor een duidelijke boodschap. Leg uit wat je verwacht van de mensen die je wil betrekken. Mensen hebben behoefte aan duidelijkheid. Zorg dus voor een duidelijk afgebakend doel, zodat het probleem maar op één manier geïnterpreteerd kan worden. Ook is het belangrijk om uit te leggen waarom juist hiervoor de aandacht wordt gevraagd. Als mensen weten waarom hun hulp gevraagd wordt en wat er vervolgens met de inbreng gedaan wordt zullen ze sneller meedoen.

Niet vergeten: Gij zult anderen behandelen zoals u wilt dat zij u behandelen
We zijn allemaal mensen. We houden niet van leugens, onduidelijkheid en gedoe. Daarom is het belangrijk dat er open en eerlijk gecommuniceerd wordt. Zorg voor een no-nonsense houding. Doe wat je zegt dat je doet. Als je wilt dat mensen hun mening geven en ideeën aandragen zorg dan ook dat er wat mee gedaan wordt. Mensen hebben het heel snel door als iets ‘fake’ is. Geef misverstanden geen kans en maak processen inzichtelijk. Zonder eerlijkheid geen vertrouwen en zonder vertrouwen geen goede relatie. Onduidelijkheid is ook een dooddoener. Als er ook maar ergens in het proces sprake is van onduidelijkheid zullen mensen afhaken. Verwarring zorgt voor onrust en onrust voor demotivatie. Mensen zullen zich afvragen waarom ze in eerste instantie aan het project deelnamen. Ten slotte: hou het simpel. We houden niet van gedoe. Maak participatie vooral zo makkelijk mogelijk. Zorg dat alle informatie gemakkelijk te vinden is (gelieve op één centraal punt), gebruik begrijpelijke taal en leg uit wat er bereikt moet worden met het project.

Terug naar overzicht

Zoek door ons blog

Meest gelezen

Over Bijl

De boodschap terugbrengen tot de essentie. In de juiste taal via de juiste kanalen naar de juiste doelgroep communiceren. Dat is de sleutel tot succes.

Lees meer