08.03.12

Heeft burgerbestuur in Nederland de toekomst?

Het is duidelijk dat de burgers niet meer alle heil uit het gemeentehuis verwachten. Gelijktijdig zien we dat sommige gemeenten van alles proberen om hun inwoners te betrekken bij de politieke besluitvorming. Is er iets nieuws onder de zon? Natuurlijk niet. In de jaren zeventig hadden we de prachtige inspraakavonden. Gevolgd door de zogenaamde interactieve beleidsvorming in de jaren tachtig. Nu zien we al jaren de goedbedoelde burgerinitiatieven en de eerste kinderstapjes op het gebied van burgerparticipatie, of misschien wel de grote stap naar burgerbestuur.

De kloof
En dat alles om de kloof die er is tussen de lokale overheid en de inwoners in de gemeente enigszins te beslechten. Door de gemeentelijke bezuinigingen zijn wijkraden en wijkplatforms bijna van het toneel verdwenen. En als er al een inspraakavond wordt georganiseerd, wordt die vooral bezocht door ‘tegenstanders’ van het onderwerp. Tijdens het spreekuur bij gemeentelijke commissievergaderingen en raadsvergaderingen zien we altijd burgers die ergens tegen zijn.

Positieve burgerinitiatieven
Maar gelijktijdig constateren we dat vele positieve burgerinitiatieven zelfs de lokale politieke agenda niet halen. En gemeentelijke burgerparticipatieprocessen gaan vaak maar over één onderwerp, meestal gericht op een bepaalde wijk of buurt.

Radicale oplossing
De kloof waar iedereen het over heeft, wordt hiermee natuurlijk niet overbrugd. Tijd voor een radicale oplossing: burgerbestuur. Betrek de  burgers veel meer bij het (politieke) proces. Laat ze meedenken en met oplossingen komen. Laat ze zelf met initiatieven komen. Juist de ‘moderne’ communicatiemogelijkheden maken dit mogelijk. Alleen hoe precies? Dat is de uitdaging.

Communicatiemodel
Kunnen we een communicatiemodel ontwikkelen waarbij het ‘burgerbestuur’ daadwerkelijk in de praktijk gebracht kan worden? Moet hiervoor een virtuele omgeving gecreëerd worden? Is crowd sourcing dé oplossing? Of moeten we meer denken aan een ‘stadslaboratorium’ als creatieve broedplaats? Of wordt het een combinatie van al deze elementen?
Nieuw model

Een uitdaging voor Suzanne Bruseker en Rosalinda van Bennekom, afstudeerders aan de Hogeschool Rotterdam, studie communicatie. Het komend half jaar ontwikkelen zij een nieuw model en ze willen dit als pilot starten bij één of twee gemeenten. Benieuwd of er nu al gemeenten zijn die deze uitdaging in de praktijk willen testen.

Terug naar overzicht

Zoek door ons blog

Meest gelezen

Sorry. Nog geen gegevens beschikbaar.

Over Bijl

De boodschap terugbrengen tot de essentie. In de juiste taal via de juiste kanalen naar de juiste doelgroep communiceren. Dat is de sleutel tot succes.

Lees meer