30.03.10

De overheid heeft een missie

Het zal velen zijn ontgaan, maar de rijksoverheid heeft een missie. De rijksambtenaren kregen de missie deze maand bij hun salarisstrookje. In september 2008 werd de nieuwe rijksbrede huisstijl met logo al gepresenteerd. En nu, ruim anderhalf jaar later, is er een missie en een motto. Gelukkig al vastgesteld door de ministerraad in januari, dus kan het niet controversieel verklaard worden.

Voor het eerst in haar bestaan heeft de rijksoverheid een missie en motto geformuleerd. Het motto luidt: De rijksoverheid. Voor Nederland.
Dit lijkt me een grote open deur. Want waar zou de rijksoverheid dan anders voor moeten zijn?  De rijksoverheid kan alleen maar voor Nederland zijn. Of denkt ze soms dat de Nederlander niet echt doorheeft voor wie het Rijk is? Dat zal toch niet?

En dan de missie. Die is vooral bedoeld om meer begrip te creëren over de rollen en taken van de rijksoverheid, of zoals het Rijk het zelf verwoord: Waar staan we met z’n allen voor?
Maar is het niet vreemd dat het Rijk moet gaan verwoorden wat zij nu eigenlijk allemaal doet en voor wie? Natuurlijk vragen velen zich altijd al af ‘wat ze daar in Den Haag nu eigenlijk doen’. Maar dat is meer illustratief.
Waarom zou je nu plotseling gaan opschrijven wat je eigenlijk behoort te doen. Het is toch vanzelfsprekend dat de overheid streeft naar een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. Dat ze een democratische rechtsstaat voor staat en dat iedereen zich veilig moet voelen. En dat ze dat doet met hart voor de zaak, integer en met kennis van zaken. Althans, dat mogen we hopen.

En dit omschrijven in een missie geeft meer de worsteling weer waarmee de overheid zelf kampt. De Nederlander zit niet echt te wachten op een missiestatement van de rijksoverheid.

Volgens het schrijven aan de ambtenaren is het belangrijkste gevolg dat de ministeries nu, ieder voor zich, gaan werken aan het vertalen van de gezamenlijke missie naar het dagelijks werk. Als ik hen was zou ik maar gewoon door blijven werken, zolang het nog kan. Want het adagium een kleinere overheid is weer terug op de politieke verkiezingsagenda.  Ook zo’n verkiezings-retoriek-missie.  Want al kabinetten lang wordt er gesproken over vermindering van het aantal ministeries. Maar ja als de ministeriële poppetjes worden benoemd, worden er eerder nieuwe ministeries gevormd dan minder. Zou het nu anders worden? De missie zegt in ieder geval hier niets over.

Terug naar overzicht

Zoek door ons blog

Meest gelezen

Over Bijl

De boodschap terugbrengen tot de essentie. In de juiste taal via de juiste kanalen naar de juiste doelgroep communiceren. Dat is de sleutel tot succes.

Lees meer